top of page

3 tähtsat asja ärimudeli koostamisel

Meie noorte ettevõtlusprojekt Gruusias päädis sellega, et aitasime Tbilisi Ülikoolil ja Tbilisi linnal välja töötada tudengitele suunatud startup inkubaatori mudelit, et nad saaksid süsteemselt oma noorte ettevõtlushuviliste tudengitega edasi tegeleda ning pakkuda neile igakülgset tuge oma ettevõtete loomisel.


Veetsime 2 töist päeva inkubaatori tulevase meeskonnaga ning disainisime ärimudeli metoodikat kasutades inkubaatori mudelit. Sellest ja paljudest teistest ärimudeli töötubade kogemustest on välja joonistunud mõningad mustrid, mida silmas pidada. Toome need siinkohal ära kolme soovitustena


Ole oma kliendi kirjeldamisel maksimaalselt detailne

Kipub olema nii, et kliendi segmenteerimisel ja kirjeldamisel ei taheta väga detailseks minna. Võib tunduda, et sellega piiratakse oma turg liiga ära. Jäädakse üldistuse astmele nagu kõik tudengid, kõik Eesti ettevõtted jne. Oluline on aru saada, et mida täpsemalt suudad oma kliendi määratleda, seda selgemini saad sõnastada väärtuspakkumise ja disainida oma toote/teenuse kliendi vajadustele maksimaalselt vastavaks, fokusseerida turundustegevusi, hinnastada oma toodet jne. Võib olla on vajalik rakendada erinevaid ärimudeleid erinevate kliendigruppide osas. Ühe ettevõtte sisse võib vabalt mahtuda mitu paralleelselt rakendatavat ärimudelit. Nende koos juhtimine on küll veidi keerukam, kuid üsna tavapärane.


Muuda väärtuspakkumise sõnastus lihtsaks ja selgeks

Tihtipeale juhtub, et väärtuspakkumise sõnastus muutub läägeks ja sisutühjaks sõnakõlksuks. Selleks, et seda vältida, ära kasuta peeneid sõnu nagu innovaatiline, jätkusuutlik, efektiivne, hinna-kvaliteedi suhe jne. Teine variant on, et väärtuspakkumine saab kirja väga tehniline ja valdkonnaspetsiifiline. Soovitus on, et sõnasta oma väärtuspakkumine nn kliendi keeles ehk selliste sõnadega, millega su klient tavaliselt räägib.

Väärtuspakkumist disainides ära unusta küsida, mis probleemi sa kliendi jaoks tegelikult lahendad. Oluline on leida üles see tõeline väärtus, mida sa oma kliendile pakud. See on väärtus, mida su klient päriselt hindab ja mille eest on ta nõus maksma, mitte sinu enda soovmõtlemine (a la, et olen kõige kvaliteetsem jne, kui klient tegelikult soovib kiiret teostust). Küsi oma klientidelt, mida ta teie toote/teenus juure enim hindab ja kuula hoolega.


KÕIK ärimudeli osad on tähtsad

Tihtipeale juhtub, et klientide segmenteerimine ja väärtuspakkumise sõnastamine on põnevad ja väljakutsuvad ülesanded ning ülejäänud ärimudeli osadest kiputakse kiirelt ja pealiskaudselt üle libisema. Need teised osad tunduvad justkui „dela tehniki“, mis ei ole nii tähtsad. On tõsi, et väärtuspakkumine ja kliendid on ärimudeli alus, kuid süsteem, kuidas see väärtus kliendi viiakse ja kuidas raha teenitakse on ju tegelikult see, kust tuleb raha. Ja kõike seda kirjeldavadki ärimudeli teised osad. Samuti ei osata tihtipeale näha, et uuendused ei pea tulema uutest toodetest/teenustest, vaid näiteks hoopis nutikast koostööst partneritega, mis võimaldab oluliselt kulusid kokku hoida ja keskenduda sellele, milles teie ettevõte just kõige parem on. Näiteks loobuda ise tootmast ja jääda ainult arendusettevõtteks vmt.


Ärimudel on tervik. Seega kõiki osi peab vaatama koosmõjus teistega. Kui muuta ühe osist, siis tuleb kontrollida, milline mõju sellel on teistele osadele. Näiteks kui muuta kliendisegmenti, siis ilmselt muutub ka rõhuasetus väärtuspakkumises või vastupidi. Või kui näiteks loobuda ühest olulisest ressursist (nt oma laohoonest), siis see toob muudatusi võtmetegevustes, partnerite ringis, kulustruktuuris. Võib juhtuda, et isegi ka väärtuspakkumises.


Kõike seda arvesse võttes on ärimudel ikka paganama hea metoodika, et saada tervikpilt on ärist ning leida uusi mõtteid ja viise, kuidas oma äri ajada teisiti.


Lo Rihvk BDA Consulting tegevjuht lo@bda.ee


Comments


bottom of page