top of page

BDA asub nõustama kohaturunduse strateegia koostamist ja brändi identiteedi väljatöötamist

BDA kliendiks on Lääne-Harju Koostöökogu, mis on LEADER kohalik tegevusgrupp, kelle eesmargiks on oma tegevuspiirkonna tasakaalustatud arengu tagamine, sidustades mittetulundusühingute, ärisektori ja viie Lääne-Harjumaa omavalituse tegevused. 


Töö sisuks on vastavalt MTU Lääne-Harjumaa Koostöökogu poolsele lähteülesandele kohaturunduse strateegia valjatöötamise konsulteerimine, mis kooskõlas Laane-Harju Koostöökogu strateegiaga määratleb prioriteetsuse alusel piirkonna kohaturunduse sihtgrupid, määratleb kohaturunduslikud eesmärgid sihtgruppide lõikes, töötab välja atraktiivse brändi identiteedi ning pakub välja tegevuskava seatud eesmarkide teostamiseks.


Strateegiaprotsessi üheks osaks on ka kohaturunduse koolituse läbiviimine, ühtlustamaks arusaamu, andmaks laiemat pilti kohaturunduse eesmärkidest ja parimatest praktikatest ning inspireerimaks loovat lähenemist strateegiaprotsessis. Protsess hõlmab muuhulgas piirkonna elanike küsitlust, meediamonitooringut ning parimate praktikatega tutvumist Eesti ja maailma näidete varal.


Projekti ja strateegiaprotsessi juhib BDA vanemkonsultant Ülle Puustusmaa ning brändingu osas teeme koostööd ka disaineriga.


Comments


bottom of page