top of page

BDA kiidab Mänguasjamuuseumi

Tartu Mänguasjamuuseumi muuseumipood on nüüdsest pea poole suurem ja rikkalikuma valikuga.


Ajaloo- ja kultuuriturismi ekspert Ülle Puustusmaa andis oma hinnangu muuseumipoele ja selle tähtsusele: "Muuseumipoe olulisuse mõistmine on Eestis viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Parimaid näiteid Eesti muuseumipoodidest võib nüüd uhkusega tuua eeskujuks paljudele muuseumidele ja atraktsioonidele üle Euroopa. Ka Tartu Mänguasjamuuseum sammub hoogsalt tippu."


Muuseumipood on lahutamatu ja kaalukat rolli kandev element külastuskogemusest. Muuseumipoe kaudu saame pakkuda, või siis vastupidi, jätta külastaja, aga ka muuseumi ilma paljudest võimalustest. Muuseumipoel on kanda:

  1. hariduslik roll – ekspositsiooni jätkuna pakutava täiendava informatsiooni kaudu sügavama huviga külastajatele, sh raamatud, filmid, mängud jne;

  2. turunduslik roll muuseumi sisu, väärtuspakkumist ning identiteeti kandvate kaupade ja meentete kaudu. Kuna külastuselamus ja -kogemus pole käegakatsutav, on külastajal enamasti soov võtta kaasa midagi, mis aitaks kogetut meenutada ja teistega jagada;

  3. majanduslik roll – muuseumipoest võib oskusliku tootevaliku, sisuka kontseptsiooni ja hea teeninduse ning müügi korral kujuneda väga oluline tuluallikas muuseumile;

  4. korduvkülastusi motiveeriv roll – väärikas ja sihtgruppide eripära arvestav, unikaalset tootevalikut pakkuv muuseumipood on võimalus motiveerida korduvkülastusi, kasvõi eriline kingi ostmiseks ostjale tähtsale inimesele;

  5. külastaja rahulolu mõjutav roll – muuseumipoe hea teenindusega saame kogu külastuselamusele anda täiendava positiivse laengu ning kuna poekülastus jääb sageli külastusteekonna viimaseks tõehetkeks muuseumihoones, mõjutab see üldmuljet olulisel määral. Paraku seda ka viletsa teeninduse ja tootevaliku korral.

  6. kogukonda ja piirkonna väikeettevõtlust toetav roll – muuseumipole valikusse sobivad sageli kohalike väikeettevõtjate ja käsitööliste tooted, mis rikastavad nii tootevalikut, lisavad kohalikku eripära ja hõngu, kui annavad ka lisasissetulekut ja tuntust paljudele muuseumipoe partneritele.

Üheks olulisemaks aspektiks, mida tuleks muuseumipoe planeerimisel või uuendamisel järgida on selle asukoht – soovitavalt peaks külastaja oma ringkäigu lõpetama muuseumipoes. Väga oluline on muuseumipoe kontseptsiooni, sh kujunduse, tootevaliku haakumine muuseumi üldise kontseptsiooni ja sõnumitega. Arvestada tuleks kindlasti erinevate sihtgruppide vajaduste ja võimalustega, nt peaks tootevalikus olema midagi taskurahaga muuseumisse tulevale koolilapsele aga ka sügavama huviga külastajale, midagi praktilist ja midagi esteetilist jne. Siinjuures ei tohiks aga unustada autentsuse olulisust ja silt „Made in China“ ei tööta suveniiri puhul kindlasti liialt muuseumi kasuks. Loomulikult ootab külastaja puhast, korras, esteetilist, ning sihtgrupi jaoks sobival kõrgusel, vaba ja loogilist liikumist võimaldavat väljapanekut.


Ja veel – tänapäevasel muuseumipoel võiks kindlasti olla ka sõsar veebis, mis muuseumi turundussõnumit omakorda võimendab ja külastajale muuseumi veelgi kättesaadavamaks heaks sõbraks teeb.


Comentários


bottom of page