top of page

Disain on midagi palju enamat kui lihtsalt logo- või veebikujundus

Üldlevinud arvamus on, et disain on vaid silmale nähtav kujundus, nagu näiteks logo, lend- või veebileht. Tegelikkuses on disain aga palju enamat kui pelgalt visuaalne tulemus ja välise kuvandi loomise vahend. Disain(mõtlemine) on pidev probleemist lähtuv protsess, kus kohtuvad praktilisus, innovatsioon ja loovus. Disain peaks olema loomulik osa uute lahenduste väljatöötamisel arendusprotsessi algusest peale ning omama olulist rolli ettevõtte strateegias.


McKinsey & Company poolt 2018. aastal läbi viidud uuringu tulemusel on ettevõtetel, kelle strateegiasse on disain võtmeosana sisse kirjutatud, viie aasta kokkuvõttes 32% kõrgem tulu ja 56% kõrgem aktsionäride kasum. (Hinda oma ettevõtte disainivõimekust siin.) Disaini ning teenusedisaini usku Elkdata Veebimajutus.ee arendusjuhi Marko Toomi sõnul annab iga disaini investeeritud euro ettevõttele pikemas perspektiivis tagasi ca 2-100 eurot ning ta lisab, et disainmõtlemine aitab eeskätt teha nutikamaid juhtimisotsuseid.


Disainirakendamist ja -mõtlemist saab ettevõttesse tuua nii täiendkoolituste kui ka personaalse disainijuhi kaudu. Oma ettevõtte meeskonnaga tänases EASi tootearendusprogrammis Disaini meistriklass osalev Toom peab disainijuhi kasutamist väga oluliseks: “Audiitori, ehitusjärelvalve ning personaaltreeneri kaasamise kasulikkuses ei kahtle keegi. Milleks siis kahelda sõltumatu disainijuhi kaasamises ettevõtte arengusse? See on hea võimalus kitsaskohtade ning võimaluste kaardistamiseks ning vajalike parenduste elluviimiseks.” Elkdata disainijuht Kadri Tuisk (Clanbeat) lisab: “Disainijuht on sinu hea kaaslane aitamaks leida fookust ning ka vajalikke samme, kuidas liikuda edasi, et loodud lahendused looksid reaalset kliendikasu ning lõpuks ka ärikasu, mitte ei oleks “kabinetis sündinud”. Me viskame sind “põllule” igas teenuse/toote loomise protsessis saamaks väärtuslikku sisendit oma eesmärkide täitmiseks.”


Nii nagu iga disainimisprotsess, algab ka Disaini meistriklass (DMK) lähteülesande sõnastamisest. DMK puhul viib disainijuht alustuseks läbi hetkeolukorra disainiauditi ning sõnastab koostöös ettevõttega probleemi, millele üheskoos lahendust leidma hakatakse. Disainijuht Kadri Tuisk selgitab disainiauditi olemust: ”Disainiaudit on strateegiline sissevaade sinu ettevõtte protsessidesse ja ambitsioonidesse antud programmi raames, et DMK saaks luua võimalikult suure kasu. Kaardistame ära võimalused ja kitsaskohad ning läbi selle tekib täpne plaan, kuidas jõuda püstitatud eesmärgini. Defineerime koos mäe, mida koos hakkame vallutama, kuidas selle mäeni jõuda ning teeme konkreetse plaani vaheetappidest, et see mäetipp saaks vallutatud.” 


Disaini eesmärgid võib jagada kolmeks (allikas: UK Design Council):

  1. olemasoleva lahenduse parendamine;

  2. arendamine ehk uue lahenduse loomine olemasolevale probleemile;

  3. innovatsioon ehk uuele probleemile uudse lahenduse loomine.

Disaini meistriklassis (p)arendavad ettevõtted erinevaid ideid, näiteks uus maiustus tänasesse tootesortimenti, lennujaama töötamiskeskkond, praktiliselt realiseeritav pakend, tooteperekondade loomine ning müügiprotsess, tootmisjääkide ärakasutamine uue toote loomiseks jpm.


Meistriklassis lahendatavad probleemid ja lahendused on küll erinevad, kuid disainmõtlemise ja prototüüpimise tööriistu saab rakendada nii toodete, teenuste kui ka protsesside arendamisel. Disainides toodet, teenust või protsessi, tuleks lähtuda küsimustest: Kas nad (kes?) tahavad seda? Kas idee on tehniliselt teostatav? Kas lahendus toob organisatsioonile kasu? (allikas: Tim Brown, Liz Sanders).


Oma igapäevatöös aktiivselt disainmõtlemist rakendav Elkdata arendusjuht Marko Toom: ”DMK on aidanud disainmõtlemise, proto- ning pretotüüpimise, lahenduste valideerimise ja mõõtmisega veelgi metoodilisemalt tegeleda ning võimaldab enda tiimiga rohkem panustada, et olla ka parem koostööpartner agentuuridele.” Disainijuht Kadri Tuisk (Clanbeat) lisab: “DMK protsess on üles ehitatud nii, et fookuses on sinu ettevõtte kasvu planeerimine läbi kasuliku toote/teenuse. DMK poolt on tagatud sisend, kuidas seda saavutada, kõrvaltvaataja pilk ja tugi, hoolikalt läbimõeldud protsessid loomaks reaalset kasu ning tugi etappides, kus ise kinni jääd. See on protsess, läbi mille õpid nägema võimalusi ning mis aitab defineerida täpse fookuse, mis oleks ka saavutatav antud ajaraamis ja ressurssidega.”


EASi ellukutsutud Disaini meistriklassi (DMK) uus grupp alustab eeloleval sügisel. 6 kuu jooksul arendavad ettevõtted disainijuhi abil oma idee testitud prototüübini. DMK selgrooks on 4 töötuba, mille käigus omandatakse disainikasutamise ja prototüüpimise meetodid.


LOE LISAKS Disaini meistriklassi kohta või ESITA KANDIDEERIMISAVALDUS! Sügisel alustavasse gruppi pääseb osalema piiratud arv ettevõtteid ning kandideerimine läheb lukku juba 29.09.2020! Küsi lisa disain@bda.ee


Viime Disaini meistriklassi läbi koos Brand Manuali ja DesignMindsiga.

Comments


bottom of page