top of page

Eesti turismisihtkohad nüüd profilt juhitud

Intrigeerivat pealkirja  õigustab asjaolu, et Eesti piirkondlike turismiorganisatsioonide – SA Lõuna-Eesti Turism, SA Põhja-Eeesti Turism, SA Lääne-Eesti Turism naiskonnad :), samuti paljud maakondliku tasandi ja suuremate linnade turismiasjalised (kokku ca 50 inimest) läbisid hiljuti mahuka turismisihtkoha juhtimise koolitusprogrammi.


Koolituse tellijaks oli EAS ja korraldajaks ning läbiviijaks BDA Consulting.  Meil oli suur heameel tuua koolitajatena nö maale turismisihtkoha arendamise ja turundamise tippasjatundjaid, laialdaste rahvusvaheliste kogemustega praktikuid, kelleks olid Roger Carter (Suurbritannia) ja Mady Keup ( Prantsusmaa).


Koolituse kolm 2-päevast moodulit käsitlesid sihtkoha strateegilise juhtimise, tootearenduse ja turunduse ning brändingu valdkondi. Koolitused olid intensiivsed,  loengusessioonid vaheldusid praktiliste regioonipõhiste grupitöödega, lisaks tehti ka kodutöid ning elav mõttevahetus jätkus sageli ka õhtu- ja öötundidel. 


Tagasiside koolitusele oli väga hea, paranedes moodulist moodulisse ning paisudes kohati ebaeestlaslike ovatsioonideni lektori  ja korralduse aadressil. Jagan siinkohal mõned väljavõtted tagasisidest: „Sisukas ja mõtlemapanev!“, „Super!“, „Fantastic!“, „Just wonderful! Like, Like, Like“.


Ka BDA kirjutab alla sellele tagasisidele nii lektorite, heade EAS partnerite kui koolitusel osalejate aadressil. Like, like, like! 🙂


Koolituse lisaväärtuseks oli võimalus üle vaadata ja testida erinevaid kvaliteedimärgiseid kandvaid seminari- ja majutusteenuse pakkujaid. Tuleb, paraku, tunnistada, et mitte alati ei kogenud me märkimisväärse kvaliteediga teenust. Seda rohkem oskasime hinnata omanäolisust, sõbralikku, isiklikku vastuvõttu, sooja tuba ( ja vett)  ja  head  ning kenasti serveeritud toitu. Lisapunktid siinkohal Maria talule kasemahla eest!


Väiksema grupiga (16 turismiarendajat erinevatest turismiregioonidest ja EAS-ist) sõidame juunis õppereisile Sloveeniasse, kus tutvume riikliku tasandi ja kolme regiooni näitel piirkondliku tasandi turismisihtkoha arendamise korraldusega.

Lisaks mõlgub meil veel mitmeid mõtteid, kuidas omalt poolt turismisihtkohtade paremale käekäigule kaasa aidata.


Edukat algavat kõrghooaega kõigile tublidele ja pühendunud turismiarendajatele!


BDA Consulting OÜ

Ülle Puustusmaa vanemkonsultant

bottom of page