top of page

Ettevõtte diagnostika kui tervisekontroll

Jätkame ka sel aastal koostöös kogenud ekspertide ja EAS-ga ettevõtetele müügi ja turunduse ning tootmisdiagnostika teenuse pakkumist. BDA on diagnostika teenust pakkunud EAS-i võtme –ja kasvuklientidele juba alates 2016. aastast ning tänaseks on seda teostatud juba ca 130 ettevõttele, kes on teenuse kasulikkust hinnanud 10 punkti skaalal keskmiselt hindele 9,3 ning eksperte ja nende professionaalsust 5 punkti skaalal keskmiselt hindele 4,9. Need numbrid räägivad enda eest!


Aga mis on diagnostika? Diagnostika on justkui „tervisekontroll“ , mis annab ettevõtte võtmeisikutele erapooletu hinnangu ettevõtte hetkeseisust ja vajaliku sisendi protsesside ja süsteemide muutmiseks. Ettevõttele tähendab see üks päev tööd koos eksperdiga, mille tulemusena valmib diagnostika raport. Vaatluse, intervjuude ja dokumentide analüüsi põhjal koostab ekspert diagnostika raporti. Raport osutab võimalikele arenguvajadustele ja ka uutele võimalustele, aitab ettevõttel planeerida oma ressursse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ning keskenduda nõnda oma ettevõtte kõige olulisemate kasvueesmärkide saavutamisele.


Diagnostika väärtus ettevõttele seisneb eelkõige võimaluses arutada ettevõtte jaoks olulisi küsimusi koos valdkonna tunnustatud eksperdiga, annab erapooletu hinnangu kompetentse kõrvaltvaataja pilgu läbi ning aitab seeläbi jõuda tulemuslike lahendusteni ettevõtte konkreetsetes kitsaskohtades.


Oleme oma ekspertide meeskonda kaasanud pikaajalise kogemusega praktikud, kellel on väga erinevate valdkondade nõustamise kogemus nii Eestist kui ka välisriikides. Iga ettevõte saab valida endale sobivaima töö teostaja, lähtuvalt eksperdi taustast ja kogemusest.


Meie kliendid on diagnostika teenuse kohta öelnud järgnevat:

  • „Eksperdil olid väga põhjalikud teadmised, ajaplaneerimis- ja suhtlemisoskus. Kokkuvõtval kohtumisel andis ekspert mitmeid kasulikke soovitusi“

  • „Väga professionaalne ekspert. Kohanes hästi meie ettevõtte piiridesse, tõi elulisi näiteid. Konkreetne, meeldiv, mõistlik."

  • „Olime väga ühel laine. Oli näha, et ekspert on kogemustega. Hindan kõrgelt ausust.“

  • „Andis suurema ülevaate vajadusest ja tõestas et liigume õiges suunas“


Osutame teenust koostöös EAS-iga ning tutvuda saab EAS-i lehel https://www.eas.ee/teenus/valdkondlik-diagnostika/, seal on ka link teenuse tellimiseks.


Teenus maksab ettevõttele 250 eurot (lisandub käibemaks).

Diagnostika teenust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Marikai Karilaid

56 46 1333

Comments


bottom of page