top of page

Innovatsiooni õppetunnidInnovatsioon kui ettevõtete kasvu strateegiline vedaja kord on moes ja kord jälle mitte. Igal entusiasmipuhangul teevad juhid samu vigu. Enamasti tehakse vigu arendustegevusega, sest ei arvestata tasakaalu nõudmistega – tuleb säilitada olemasolev tuluvoog samal ajal kui meelitatakse uusi. Innovatsioon võib vabalt õitseda, kui juhid pööravad tähelepanu mineviku õppetundidele. 


Strateegiaõppetunnid:

 • Mitte iga uudne mõte ei ole uudispomm! Piisav hulk väikseid või täiendavaid muudatusi võivad lisada suure hulga kasumit.

 • Ära keskendu ainult uute toodete arendamisele! Uue tõuke toote edule võivad tuua ka muudatused teistes valdkondades – turundus, tootmine, finantsid või jaotus.

 • Edukad uuendajad kasutavad „innovatsiooni püramiidi” – väike hulk enim rahalist panust saavaid ideid, keskmine hulk testfaasis olevaid ideid, suur hulk ideid, mis on ootel. Ideed võivad erinevatel etappidel liikuda püramiidi erinevate osade vahel. Oluline on, et ideid oleks kogu aeg varuks ja et neid oleks palju. Oluline on vahet teha ka olulisel ja ebaolulisel ning mitte käest kaotada strateegilist suunda.

Protsessiõppetunnid:

 • Tugev kontroll tapab innovatsiooni! Planeerimine, eelarved ja ülevaated, mis toimivad olemasolevate plaanide elluviimisel, imevad uuendusprotsessist elumahlad välja.

 • Arvestama peab plaanidest kõrvalekaldumistega! Kui töötajaid premeeritakse selle eest, et nad teevad täpselt seda, mis kästud, mitte ei reageeri vastavalt olukorra nõudmistele, siis kängub ka innovaatilisus.

Struktuuriõppetunnid:

 • Formaalse kontrolli vähenedes tuleb tugevdada isikutevahelist sidet innovatsiooni ja ülejäänud äri ühendamiseks.

 • Reegleid muutev uuendus lõikab tihti läbi seni toiminud sidemed või kombineerib seni toiminud süsteemi elemendid ringi. Seda, mis hästi toimib, ei ole vaja muuta!

 • Kui ettevõttes tekib kaks tööliste klassi – innovaatorid on eristaatuses koos suurema tähelepanu, soodustuste ja võimalustega – siis teevad ülejäänud kõik selleks, et innovatsiooni pidurdada.

Oskuste õppetunnid:

 • Iga pisemgi muudatus nõuab heade suheteloomise ja kommunikatsioonioskustega liidreid!

 • Eduka uuendusmeeskonna liikmed kasvavad kokku läbi idee eduka arengu! Seda ka siis, kui ettevõte soodustab rotatsiooni ametkohtade vahel.

 • Uuendused vajavad ühendajaid – inimesi, kes oskavad leida partnereid suurtelt rahvusvahelistelt turgudelt – kes saavad edukad olla ainult kultuurides, mis soodustavad koostööd.

Ideede genereerimisel on tähtis ideede kanaliseerimine – me peame teadma suunda, kuhu me nende ideedega jõuda tahame ning põhjendust, miks muudatused üldse vajalikud on. Enne ideed on strateegia! Enne ajurünnakut on vaja teha eeltööd. Kasulik on tunda turu seniseid kogemusi ja võimalusi.


Muutke ja uuendage, aga tulemuse, mitte muutumise enda pärast.


Comments


bottom of page