top of page

Kas oled uueks (äri-)hooajaks valmis? 3 tähtsat küsimust, millele mõelda!

Septembrikuus kõik on uus – nii ka paljude jaoks algamas kibe töö- ja ettevõtlusaeg. Kuidas paremini valmis olla selleks, mis ees? Kuidas saada uusi kliente, kuidas püsiklientidega paremad suhted saada? Palju tavalisi küsimusi ettevõtja ja juhi ees. Anname mõned suunad, millele mõelda!


1) Mitu klienti ma üldse vajan ja/või soovin?

Miks sellist mõtet mõtelda? Ettevõtluses on tähtis otsus – kui palju ma soovin tööd teha.  Sellest otsusest tuleneb ka ettevõtte püsimiseks vajalike klientide hulk. Sama mõtte mõtlemise teine pool on kasvamise vajadus. Kasvama peaks, et oleks ressursse arendada toodet/teenust ja töötajaid ning kasvatada veidi „rasva“, mida rasketel hetkedel vaja võib minna. Ka siis, kui tunned, et püsiklientide või igapäevase töömahuga on piisav sissetulek olemas, tuleks mõelda just kasvamise ja arengu peale. Ka sinu püsiklientide vajadused muutuvad aja möödudes – nad vajavad sama toodet/teenust veidi teisiti, et jätkata ostmist ja tootest/teenusest kasu saamist.

Abiküsimus samale mõttele: kas ma tahan lisakliente korraga/lühikese aja jooksul või pikemas perioodis laiali jaotatuna?


2) Mida minu püsikliendid minu tootes/teenuses hindavad kõige rohkem?

Miks seda teada vaja on? Sel lihtsal põhjusel, et me ise arvame oma toodete/teenuste tähtsate omaduste kohta ühte ja meie kliendid tihtipeale hoopis teist. See, mille üle meie kõige uhkemad oleme, ei pruugi olla suurim kasu, mida klient saab. Kui teame täpsemalt, mida hinnatakse rohkem ja miks ostuotsus meie kasuks kujuneb, siis on seda sama lihtne öelda ka potentsiaalsetele uutele klientidele. Kuidas seda teada saada – vana hea küsimise nõks on täitsa hea! Hea oleks enne enda arvamus oma toote/teenuse parimaist omadustest üles kirjutada prioriteetsuse järjekorras ja siis seda järjestust kontrollida klientide peal.

Abiküsimus: millist väärtust klient minu tootest/teenusest saab?


3) Kuidas saada oma toote-/teenuse info potentsiaalsete uute klientideni?

Siin on küsimuse põhjus selge: rohkem kliente = rohkem äri, st rohkem sissetulekut ehk siis rohkem arenguks kasutatavat ressurssi. Esimene lisaküsimus on: milliseid kliente me soovime juurde saada? „Kõiki tahame juurde,“ ei ole õige vastus. Tahame neid, kes ostavad tihedamalt ja suuremaid koguseid. Edasi on vaja selgeks saada, milliseid infokanaleid sellised kliendid üldse kasutavad ning millist infot vajavad otsuse tegemiseks. Sellist alusinformatsiooni saab küsitledes oma püsiklientide seas just sama kliendirühma – seega kui juba eelmise küsimuse üle arutlete ja küsimustiku intervjuudeks ette valmistate – lisage sinna ka küsimusi infokanalite kohta. Hiljem tuleb saadud info põhjal teha valikud ning alustada aktiivset info jagamist.

Abiküsimus: kas äkki pakub meie toode/teenus huvi veel mõnele hoopis uuele kliendigrupile?


Loomulikult on veel päris palju (huvitavaid) asju, millele mõelda, aga alustaks neist kolmest! Võta täna üks tund nendele küsimustele vastamiseks, olgu siis üksi või oma meeskonnaga.


Hääd pealehakkamist!

BDA Consulting OÜ


Comments


bottom of page