top of page

Koostöö suurettevõtete ja startupide vahel – uus tase innovatsioonis

Septembri lõpus avasime Eestis uue ja ainulaadse suurettevõtete ja startupide koostööprogrammi Level11.


Level11 toob kokku Eesti suurettevõtted ja Eesti startupid, et algatada ühiseid innovatsiooniprojekte. Meie eesmärk on kokku tuua 50 suurettevõtet ja 60 startupi, et kasvatada 7+ edulugu teadus-ja arendustegevuste, tootearenduse, tehnoloogiate ristkasutuse ja uudsete lahenduste kaudu.


Programmi raames toimuvad ühised seminarid, ettevõtete külastused, matchmaking, käivitatakse innovatsioonijuhtide klubi ning Level11 kiirendi-programm.


Mida saab suurettevõte Level11-st?

  1. Üritused – me viime läbi koolitusi ja töötubasid innovatsiooni, tootearenduse, Lean Startup arendusmudeli, uute ärimudelite ja startupidega koostöö teemadel. Sul on võimalus ühineda avatud üritusega või kutsuda meid enda firmasse töötuba läbi viima.

  2. Innovatsiooniaudit – me viime läbi teie ettevõtte võtmeisikutega intervjuud ja ajurünnaku, et defineerida just teie innovatsioonialased väljakutsed.

  3. Innovatsioonijuhtide klubi – koondame suurettevõtete innovatsioonijuhid ürituste sarja, kus rõhk on võrgustumisel, kogemuste jagamisel ning töötubadel.

  4. Matchmaking – aitame kokku viia sobivad startupid ja ettevõtted innovatsioonialase väljakutse lahendamiseks.

  5. Kiirendi – toetame ühisprojekti elluviimist kogemustega mentorite ning know-how kaudu.

Mida saab startup Level11-st?

  1. Üritused – viime läbi töötubasid ja koostööüritusi, et leida projekte ning valdkondi, mis vajaksid startupide tuge.

  2. Matchmaking – me aitame sul jõuda suurettevõteteni ja alustada koostööprojekte.

  3. Kiirendi – toetame ühisprojekti elluviimist kogemustega mentorite ning know-how kaudu.

Tutvu meie tegemistega ja liitu programmiga: www.level11.ee

LEVEL11 programm on ellu kutsutud Kredexi ja Startup Estonia poolt ning viiakse ellu BDA Consultingu ja Teaduspargi Tehnopol koostöös. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu fond.


Lisainfo: Lo Rihvk info@level11.ee

Comments


bottom of page