top of page

Kuidas toetada alustavaid ettevõtjaid viiel erineval moel?

Viisime läbi küsitluse alustavate ettevõtjate seas, et teada saada täpsemalt, mis neid inspireerib ja innustab ettevõtlusega alustama ning üldse, millist infot ja tuge nad vajavad. Siin on mõtteainet ka seaduseandjatele ja koolitushangete korraldajatele, ettevõtlust toetavatele organisatsioonidele, krediidiasutustele ja riigiametnikele.


Alustajad vajavad julgustamist, kuid ka võimalust või keskkonda, kus proovile panna oma äriplaani. Kõik alltoodud lähtekohad on heaks põhjaks alustava ettevõtja eneseusu kasvatamisel, mis on eelduseks ka ettevõtete loomisel.


ESITEKS on ettevõtja jaoks vajalik tugirühm (elukaaslane, sõbrad ja kolleegid, koolituskaaslased), kuid tunti puudust ka mentorist või mõnest juba edu saavutanud ettevõtjast, kes võtaks alustaja käe kõrvale ja aitaks edule.


TEISEKS inspireerivad teiste ettevõtjate edulood ja visiidid ettevõtetesse. Siin sooviti ka rohkem infot läbikõrbemiste kohta ning ettevõtete kohta, mis pole küll kõrgelennulised, kuid siiski võimaldavad ettevõtjale eneseteostus- ja äraelamisvõimaluse.


KOLMANDAKS on endiselt au sees korralikud ja põhjalikud koolitused. Äriplaani tegemise kõrval janunetakse ka teabe järele:

 1. ettevõtte asutamise bürokraatia kohta sammsammult ning kuidas edasist paberimajanduse täitmist outsource' da. 

 2. kuidas ettevõtte finantse juhtida (sh finantseerimisvõimalused lisaks laenudele)

 3. juriidilised ja maksuküsimused

NELJANDAKS loodetakse innustavamat suhtumist alustajatesse riigi ja ametnike poolt, kellega ettevõtte alustamisega seotud protsessis kokku puututakse ning mainiti ka maksusoodustusi alustajatele. 


VIIENDAKS on alustavad ettevõtjad toonud esile ettevõtluse poolt pakutavad võimalused, mis on neid innustanud. Alustajaid kõnetavad:

 1. vabadus

 2. iseseisvus

 3. sissetulek

 4. alternatiiv, kui palgatöö on end ammendanud

 5. võimalus end erialaselt teostada veel paremini

 6. võimalus tegeleda südamelähedase asjaga

 7. võimalus olla oma aja peremees

 8. võimalus luua midagi, mis meeldib teistele

 Noppeid tagasisidest:

In my opinion the business start up is impossible without self-confidence.

Elavad näited, kes ei räägi ainult hullumeelsest eduloost, vaid ka vaikselt väikselt hakkama saamisest. Probleemide lahendamisest. Selge pilt seadusandluse piiridest. Millega pean arvestama esimene tegutsemisaasta (maksud, lõivud, aruandlus jne.)

Tõstavad enesekindlust ainult enda kalkulatsioonid, mis näitavad, et  äri läheb käima ja suudetakse kõik kulutused katta ning palgad välja maksta. Olenemata EASi toetustest ja programmidest.

Seada nad dilemma ette, kas jäädagi õnnetuks unistajaks või saada õnnelikuks tegutsejaks. Tegutsedes on võit nagunii taskus, kasvõi kogemusena…

The most important thing for me – to have marketing information on the volume of demand on the Estonian market for various goods and services.

Vabadus, eneseteostus, julgustükk, et ma olen ennast ületanud /… / hirm, et raha ei ole, hoiab tagasi ettevõtet tegemast, /…/ kohustused ületavad ressursid ja jään võlgadesse, hirm pideva stressi ees /…/ et ei ole kellelegi loota ootamatuste korral.

Alguse sai Robert Kyosaki raamatust` rikas isa vaene isa`. Edaspidiseks tegemisteks oleks vaja teada saada teiste ettevõtjate kogemusi ja nende positiivseid ja samuti ka negatiivseid edulugusid, et hoiduda samade vigade tegemisest.

Minule sai saatuslikuks olukord elus, kus mul ühel hetkel ei olnud tööd, raha ja enesekindlust. Kuna tööotsingud ei kandud vilja, aga rahavajadus oli väga suur, siis tuli mul ennast kokku võtta ning aju tööle panna. See pidi olema midagi, mida ma oskan ja mille alustamiseks ei ole raha vaja. Lükkasin käima oma elu unistuse, muutes oma hobi tööks. Olen väga rahul ja õnnelik, kuigi olen alles oma tee alguses ärimaailmas 🙂


BDA-l on pikaajalised kogemused alustajatele suunatud koolituste läbiviimisel ja ärikonsultatsioonis. Küsitluse tulemused võtame arvesse uute kontseptsioonide ja projektide ellukutsumisel!

Soovitame alustajatel tuvastada oma enesekindlust mõjutavad tegurid, neid mitte eirata vaid süstemaatiliselt tegeleda nendega (võrgustuda, psühholoogiliselt end häälestada hirmudest ülesaamiseks jne). Koolitajatel ja meetmete väljatöötajatel soovitame ettevõtjaid aidata sel teel. 


Comments


bottom of page