top of page

Lõppes iduettevõtetele suunatud StartSmart! programm

Detsembriga 2013 lõppes enam kui kaks aastat kestnud idufirmadele suunatud arenguprogramm StartSmart! 2011. aasta kevadel alguse saanud StartSmart! üritustesarja eesmärk oli abistada ambitsioonikaid ettevõtlushuvilisi ja iduettevõtjaid, aidata kaasa Soome ja Eesti alustavate ettevõtjate koostööle ning suurendada nende läbilöögivõimet laias maailmas.


StartSmart! projektijuhi Marikai Karilaid sõnul oli projekt väga edukas ja ületas loodetud tulemusi mitmekordselt. Projekti tegevused olid suunatud selleks, et abistada nii Eestis kui Soomes ettevõtlikke inimesi sihipäraselt ja läbimõeldumalt tegutsema oma ettevõtte loomise ja eesmärkide saavutamise nimel. Programmi lõppedes uuriti osalejate ja start-up valdkonna inimeste tagasisidet ja soovitusi tulevikuks ning uuringust selgus, et pooled vastajatest olid programmi vältel loonud esmase tooteprototüübi või asutanud start-up ettevõtte ja kaasanud selle aja vältel oma tegevusse 2-4 uut töötajat või partnerit. Üritustel osales ka neid inimesi, kes alles otsivad õiget ideed ja väljundit ning kes agaralt kasutavad selleks konverentsidel, esitlustel, kogunemistel kuuldud teavet ja kogutud kontakte.


2013. aasta detsembriga lõppenud StartSmart! üritustesarja raames toimus 15 suuremat konverentsi ja töötuba nii Eestis kui ka Soomes, millest võttis osa ligi 2500 huvilist, kelle hulgas oli nii ettevõtjaid, investoreid kui ka mentoreid. Ürituste otseülekandeid jälgis üle maailma enam kui 80 000 inimest. Üritustel jagasid oma teadmisi ja kogemusi 70 start-up valdkonna rahvusvahelist spetsialisti. 2011-2013 aasta vältel korraldati 18 ideede esitlusüritust, kes esitasid 89 ideed. Lisaks abistas StartSmart! üritustesarja elluviimist kokku 55 parterorganisatsiooni ja ettevõtet. 


StartSmart parimatest ettekannetest on loodud kokkuvõttev õppeprogramm, mille leiab StartSmart programmi kodulehel www.start-smart.me. Kõik StartSmart! ürituste esinemised on järelvaadatavad StartSmart! Youtube kanalis www.youtube.com/startsmartme


StartSmart! konverentside, praktiliste seminaride, töötubade ja võrgustikku laiendavate ürituste sari, oli suunatud Eesti ning Soome alustavatele ettevõtjatele. Eesti Arengufondi, Aalto Ülikooli, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Technopolis Ülemiste ja konsultatsioonifirma BDA Consulting koostöös läbiviidud projekt kestis kuni 2013. aasta lõpuni. Projekti kaasrahastas osaliselt Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA programm 2007-2013.


Kommentare


bottom of page