top of page

Mida õppisid ettevõtted Tootearenduse meistriklassist?

Intensiivse programmi eesmärk oli anda osalejatele võimaluse õppida, kuidas luua nutikamaid tooteid/teenuseid ja kuidas IT võimalusi oma ettevõtte kasuks paremini rakendada. Programmi juhtis ja ESF-ist rahastas EAS, BDA koordineeris koolitus- ja  coaching-protsessi.


20. novembril toimus Tootearenduse meistriklassi lõpuseminar, millega lõppes septembrist novembrini kestnud koolitusi, coachimist ning silmapaistvate tootmisettevõtete külastusi sisaldav arenguprogramm. Programmi valiti osalema 10 ettevõtet, kellel oli olemas idee või projekt, mida programmi jooksul arendada.


Ettevõtetel oli võimalus projekti erinevatesse tegevustesse kaasata tootearendustiimist mitmeid osalejaid, et meistriklassi maksimaalselt rakendada oma ettevõtte tootearenduses. Koolituste, külastuspäevade ja coachimisega muutusid sageli veel selgete piirideta ideed konkreetsemaks ja isegi prioriteetseks! Ettevõtted arendasid Tootearenduse meistriklassis nii insener-tehnilistest prototüüpe kui ka müüki edendavaid tarkvaralahendusi!


Coachingu-protsessi visualiseerib läbi huumoriprisma GoNetwork (autorid ja teostajad Timo Tamm ja Ingrid Käo, coach Markko Karu, coachitav Siim Valdmets). 


Ettevõtteid sellel teel coachisid ja koolitasid Markko KaruJari KukkonenYrjö OjasaarTaavi Kotka ja Heidi Kakko, kellel oli ettevõtete tootearendusprojektide saavutamisel nende endi sõnul väga oluline roll: nad innustasid ettevõtete tootearendustiime, ei lasknud kokkulepitul ununenda ning vajadusel läksid ettevõtte ärimudelini välja, et kõik ettevõtte protsessid toetaksid projekti õnnestumist! Tsiteerides tagasisidet: coachimine – aitas firma tööd analüüsida ja sihte seada. Pani meid kõiki tööle ja mõtlema. Osalejatele pakkus kõige rohkem prototüüpimisele pühendatud seminar ning väga meeldejääv oli ka Taavi Kotka sõnavõtt tarkvaraarendusest.


Positiivset vau-efekti kogeti ettevõtete külastustel. Osalejad nägid külastustel Eesti rasketööstuse lipulaevasid, ettevõtteid mis eristusid pideva innovatsiooniga ja kaasasid tootearendusse kliente ja tutvuti peensusteni optimeeritud ja tsentraliseeritud tootmisprotsessiga. Külastatavate ettevõtete seas oli ka meistriklassis osalevaid või varem osalenud ettevõtteid. Väärtuse andis külastustele ka võimalus õppida teiste vigadest – valudest tarkvaraarendusel, tööstusliku omandi kaitsel jne.  Tsiteerides tagasisidet: Külastuspäevad – väga inspireerivad; elav tõestus sellest, et Eesti ettevõte võib ja suudab olla maailmatasemel.


Millised olid peamised Tootearenduse meistriklassi õppetunnid?


Meistriklassi õppetund nr 1 „Kliendid on kõige tähtsamad!“ Selleni jõudsid erinevaid teid mööda kõik osalejad ja seda kinnitasid ka külastused erinevatesse ettevõtetesse. Coach ja koolitaja Yrjö Ojasaar toonitas, et tuleb teada, mida klient tahab algusest peale. Küsimused, mida küsida: Mida tahab klient? Kas ta on selle eest nõus raha välja käima? Tuleb teada, mitte aga oletada, et mida tahab klient. Neid küsimusi tuleb küsida enne tootearendust!  Coach Heidi Kakko nägi selle taga tootmisettevõtetele omast tungi, et on vaja pidevalt toota. Tegelikult tuleb mõelda kõigepealt kliendile. 


Meistriklassi õppetund nr 2 „Inimesed tuleb kaasata tootearendusse!“ Lisaks klientidele peab kaasama töötajad, kes toodet/tarkvaralahendust/teenust reaalselt kasutama/müüma hakkavad ning IT projektide juures on hea tuua laua juurde kogu arendustiim. Selle soovituse asjakohasust kinnitavad valulised õppetunnid nii meistriklassi sügisestel kui kevadistel lõpetajatel. Koolitaja ja coach Jari Kukkonen: Tootearendus on ju muudatus ja siin on tähtis inimfaktor. Pelgalt excelitega seda teha ei saa. Meeskonna olemasolu ja suutlikkus on väga tähtis asi tootearendusprotsessis. Erinevad arusaamad ja hoiakud mängivad suurt rolli. Ka ühe osaleja tagasisides antud sõnu laenates: Meeskonna roll ja juhtkonna toetus projekti õnnestumisele omab kriitiliselt tähtsat rolli.


EAS ja BDA soovivad meistriklassi lõpetajatele palju edu alustatu edasiarendamises ja plaanide lõpule viimises!


Comments


bottom of page