top of page

Mida meie sõbrad arvavad

Eelmises uudiskirjas palusime teil täita väikese küsimustiku konsultatsiooniteenuste kohta. Täname kõiki, kes küsitlusele vastasid.


Meil oli hea meel näha, et saime kinnitust osadele oma mõtetele, aga ka selgeid arengusuuniseid edaspidiseks. 


Peamised järeldused konsultatsiooniteenuste kohta üldiselt:

  1. Enamasti tarbitakse konsultatsiooniteenuseid selleks, et osta sisse kompetentsi, mida endal ei ole. Samuti on konsultandi/välise projektijuhi kaasamise levinud põhjuseks soov ise tegeleda põhitegevusega ning abitegevused sisse osta.

  2. Konsultatsiooniprotsessi peetakse õnnestunuks, kui sellest tuleneb praktiline kasu ja laheneb mingi konkreetne probleem. Samuti peetakse oluliseks, et kogu teenuse osutamise protsess oleks positiivne kogemus, st meeldiv suhtlemine, kõrge kompetentsus, tähtaegadest kinnipidamine. Üldjuhul eelistatakse kui protsess ja teenus vormitakse vastavalt kliendi eripäradele.

  3. Suurimateks probleemideks peeti tähtaegadest mitte kinnipidamist, kliendi probleemi tegelikku nõrka mõistmist ning nn järelteeninduse puudumist. Soovitakse, et konsultant tunneks rohkem huvi konsultatsiooniprotsessi tulemuste vastu. 

Mõned küsimused olid ka konkreetselt BDA kohta. Saime teada, et me oleme kõige paremad tähtaegadest kinnipidajad, professionaalsed ja pädevad. Eelnevaid punkte lugedes tundub, et siin oleme märki tabanud. Saime ka teada, et me ei ole kindlasti hinna poolest kõige odavamad. Seda ei ole me kunagi ka otseselt püüelnud, kuigi tihtipeale on see vajalik, et klient saaks meid üldse partneriks valida. 


Mida sellest järeldada?

Esiteks seda, et klient tahab, et teda ja tema probleemi tundma õpitaks ning pakutav lahendus oleks nende eripärasid arvestav. Siin peavad aga kliendid arvestama, et nn erilahendused on alati kallimad. Teiseks paneme endile kõrva taha, et teenus tervikuna peab olema nauditav ja positiivne kogemus. Oleme sellele alati püüdnud tähelepanu pöörata ja lubame, et teeme seda ka edaspidi. Lisaks konsultandi teadmistele ja oskustele on oluline ka heade suhete loomine, korrektsus ja tähtaegadest kinnipidamine. Kolmandaks on oluline, et klient tunnetaks koostööst praktilist väärtust ja mingi konkreetse kitsaskohe lahenemist. Selleks, et kasu oleks tuntav, peab olema oodatav tulemus selgelt eelnevalt sõnastatud ja kokku lepitud.

Comments


bottom of page