top of page

Mis on sinu missiooni küsimus? Disaini oma strateegiat


Warren Berger peab blogi “A Most Beautiful Question” oma uue raamatu tarvis ja tegi Co.Design’ile kokkuvõtte intervjuudest organisatsiooni missiooni analüüsist ja arendamisest. Kogu artikkel on ülal lingi all, toon siia lühidalt mõned tähtsamad küsimused ja nende taustamõtted. Mulle jäi see artikkel silma ka sellepärast, et innovaatilise juhi üks olulisi oskusi on küsida küsimusi ja seda tehakse siin sihipäraselt.


Ettevõtete ja organisatsioonide missioonid pannakse kirja tihti tippjuhtide kabinettides ja nende bürokraatlik keel või liigne laialivalguvus jätavad lõpuks missiooni vaid tühjaks sõnade mulinaks, millele ei pööra tähelepanu ei kliendid ega töötajad. Sellises olukorras on üks olulisi ettevõtte/organisatsiooni erilisuse esile toomise võimalusi kasutamata jäetud.


Et missiooni elujõudu kontrollida või sellele “elu sisse puhuda” soovitab Warren Berger küsida enda missiooni kohta järgmised viis küsimust, mille sisu avan siinkohal oma mõtete ja sõnadega:


Miks me siin üldse toimetame? Nii kliendile kui töötajale on tähtis teada, kuidas me maailma paremaks või klientide elu ja toimetamist lihtsamaks/odavamaks teeme. Üheks oluliseks motiveerivaks jõuks on inimesele kasulik olemine, millegi tähtsa teoks tegemine. Isegi siis, kui konkreetse persooni osaks on vaid pisike tükike sellest tegemisest.


Mida vajab maailm kõige rohkem sellest, mida me unikaalset pakume? Unikaalsuse väljatoomine on nagu ikka suurim (turundus-)väljakutse ettevõttele. Kindlasti on midagi erilist, mida te oskate teha/pakkuda. Missioon on võimalus näidata enda erilisust. Ja tuletada ka iseendale seda iga päev meelde.


Mida oleme valmis ohverdama? Tähtis on teha õigeid asju ja teha neid ka õigesti. Lõiked siin-seal, lihtsamalt laskmised ja ülejala tegemised võivad rikkuda ka parima kavatsuse. Kas Sina tead, milles te kunagi järgi ei anna?


Mis loeb rohkem kui raha? Lihtne on kaotada silmist suur pilt, kui kõige tähtsam on kuu või kvartali tulemus. Kas tähtsam on missioon või kuuplaan? Mida väärtustate ettevõttes?


Kas oleme kõik koos seda missiooni täitmas? Missioonid sünnivad tavaliselt nö “ülal” ja jäävad oma keerulises või liig-üldistatud sõnastuses töötajate jaoks tihti hoomamatuks. Kas missioon üldse tähendab midagi kui see töötajatele korda ei lähe? Kui kaasata töötajaid missiooni koostamisse või värskendamisse, siis võetakse ka selle täitmist hoopis isiklikumalt.


Kokkuvõtteks mõned lisamõtted veel minu poolt:


Esiteks: kolm küsimust viiest viib otseselt väärtuste analüüsini. Nii ettevõtte poolt hinnatud väärtuste kui selles töötavate inimeste ühiste isiklike väärtushinnanguteni. Nende analüüs võib võtta aega, aga tulemus on kindlasti meeskonda paremini siduv ja ettevõtte arengut toetav.


Teiseks: need kõik on kindlasti head küsimused missiooni analüüsiks. Kui kellelegi tunduvad osa neist üksteist kordavad või et neid on lihtsalt liiga palju, siis soovitan tihedamaks analüüsiks kahte:


Mis on meile ettevõttena/organisatsioonina ja meeskonnana tõeliselt tähtis?

Mida vajab maailm (potentsiaalne klient) kõige rohkem sellest erilisest mida me pakume?


Heida pilk oma missioonile kohe praegu ja kasuta seda julgesti, et näidata maailmale, mida kasulikku sul pakkuda on!


Comments


bottom of page