top of page

Mooste mõisa teenusedisaini audit pani mõisarahva ühiselt tegutsema

Mooste mõis on suursugune kompleks paljude võimsate hoonete, kuid ka paljude tegevuste ja teenustega ning mõisas tegutsevate inimeste ja arvukate eritüübiliste organisatsioonidega. Kuidas panna selline kooslus tegutsema ühtse organismina ja ühise eesmärgi nimel?


Sellel sügisel Mooste mõisas läbi viidud disainiauditis otsisime vastuseid paljudele küsimustele: Kuidas see kõik väljapoole, erinevatele sihtgruppidele paistab? Milline on klienditeekond, kas väärtuspakkumine on enda jaoks selgeks mõeldud ning sihtgrupile kommunikeeritud? Kas ja kuidas on läbi mõeldud protsessid ja tagatud teenuste kvaliteedi püsivalt kõrge tase, mis on Mooste Mõisa brändi tuumsõnum?


Palju vastuseid saime teada küsitledes kliente ja võtmeisikuid, nii mõnedki probleemid leidsid ümbersõnastamist, mitmete osapoolte ühised arutelud tõid paljuski selgust. Tulemuseks olid väärtuspakkumise ja teenuste analüüs, arenguvajaduste ja võimaluste kaardistamine ning teenusedisaini auditi soovitused Mooste mõisa arendustegevusteks ning kuhjaga tootearendusideid. Vähemasti sama oluline tulemus oli asjaosaliste mõttevahetus, arusaamade ühtlustumine ja üheskoos kokkulepitud tegevusplaan.

„See peaks olema asendamatu tegevus enne arengustrateegia või uue investeeringu tegemist või ettevõtte ümberkorraldamisel, saneerimisel jms. Teenusedisaini auditi maht on piisav ja formaat väga hea, “ tunnustas Mooste mõisa ja BDA konsultandi Ülle Puustusmaa koostööd Ulla-Maia Timmo, suurte kogemustega turismiasjaline ja SA Mooste Mõis tegevjuht.


Disainiaudit aitab mõista, mida kasutajad tootes või teenuses tegelikult hindavad ja vajavad, aitab leida eristumisvõimalusi ja kitsaskohti teenusprotsessides.


Teenusedisaini audit on abiks kõigile teenusorganisatsioonidele, kelle jaoks on oluline eristuda ning pakkuda oma kliendile väga head kogemust ning seeläbi kesta ja areneda. Teenuste disain ja kliendikesksus on olulised nii avalike teenuste kui ettevõtete ja vabaühenduste teenuste puhul.


Kui soovid teenusedisaini koolitust, töötuba või oma organisatsioonile teenusedisaini auditit, võta ühendust Üllega tel 58040801 või ylle@bda.ee


Ülle Puustusmaa Partner ja vanemkonsultant


Comments


bottom of page