top of page

Muuseumitöötajate koolitused avardasid vaatenurki

Eesti Muuseumiühing korraldab järjepidevalt koolitusi ja loengupäevi, mis muuseumitöötajate erialasele arengule ja muuseumidest saadavale terviklikule külastuselamusele kaasa võiksid aidata.


Muuseumiühingu koolituspartner BDA Consulting OÜ viis kevad-suvel Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi Eksperimentaariumis läbi kaks praktilist koolitust erinevate muuseumide juhtidele, kuraatoritele, programmijuhtidele, turundusinimestele ja teistele muuseumitöötajatele. Koolitajaks oli BDA partner ja vanemkonsultant Ülle Puustusmaa. 

Koolitused keskendusid tootearenduse võimalustele muuseumides. Käsitleti sihtgrupi põhise väärtuspakkumise loomist, mille aluseks on omakorda erinevates segmentides külastajate vajaduste ja ootuste tundmine. Samuti arutleti tervikliku külastuselamuse loomiseks vajalike teenuse osutamise protsessi etappide ja korralduse üle. Praktiliste ülesannete kaudu avastati muuhulgas võimalusi, kuidas pakettimine tootearenduse tööriistana aitab muuseumidel erinevaid sihtgruppe muuseumi tulema ärgitada või madalhooaegadel külastatavust suurendada ning sihtkohtades turismiteenuste pakkujate vastastikku kasulikku koostööd ergutada.


Koolituste taustaks oli teenusedisaini ehk kliendikogemuse disaini metoodika, mille oluliseks põhimõtteks on teenuste ja toodete arendamisel lähtumine inimeste reaalsetest vajadustest ja motivatsioonist.


Osalejate tagasiside tõi koolituse kasuna välja asjaolu, et teemade käsitlemise lähenemisnurk oli  muuseumidest lähtuv ja praktilised tööriistad leidsid kohe rakendust, näiteks said kuraatorid programmide ja näituste kontseptsioonide koostamisel abi personade loomisest.

Järgmise arendusetapina on BDA valmis muuseumidega koostöös analüüsima klienditeekonda ning läbi viima muuseumis teenusedisainiauditi.


BDA Consulting soovitab: Minge suvepuhkuse ajal muuseumidesse, need on põnevad ja üllatavad! Mõned muuseumid on enamikul veel avastamata, nt http://ikoonimuuseum.ee/et/pealeht/ ja  http://www.velomuseum.ee/ , teised jälle pakuvad alati miskit uut, nagu http://evm.ee/est/sundmused/tegevused-taludes.e/suvehooaeg/954 ja http://www.ajaloomuuseum.ee/et/naitused-ajaloomuuseumis/avatud-naitused/1138-100-soome-asja


Iga külastaja saab muuseumis oma isikliku ja ainulaadse külastuskogemuse.


Ülle Puustusmaa BDA Consulting partner ylle@bda.ee


Comments


bottom of page