top of page

Rõõmustame koos kliendiga – Saaremaale tuleb pereatraktsioon WOW! keskus

EAS valis 34 taotleja seast 7 taotlust, mida toetada rahvusvaheliselt huvipakkuva pereatraktsiooni loomisel. Toetust saab ka BDA Consulting OÜ toel välja arendatud kontseptsiooni ja koostatud taotluspaketiga WOW! keskus.


Atraktsioon rajatakse Kuressaare linna, spaade, jahtsadama, golfikeskuse ja Kuressaare lossi vahetusse lähedusse, toetades ja tugevdades Saaremaa külastajatele pakutavat väärtust. Oluline on rajatava pereatraktsiooni võimekus pakkuda huvitavat ja elamuslikku sisu aastaringselt ja põnevaid kogemusi nii väikelastele kui teismelistele ja täiskasvanutele.


Rõõmustame ka selle üle, et toetus jõuab pealinna regioonist välja, tugevdades Lääne-Eesti kui turismi sihtkoha väärtuspakkumist ja muutes Saaremaa lastega perede jaoks atraktiivseks aastaringselt.


WOW! keskuse läbiv teema on maailma illusoorsus selle kõige erinevamates tähendustes. Kui reaalne on reaalsus? Kas inimene on võimeline loodust ja maailma (kõige üldisemas tähenduses) üldse tõeselt tunnetama? Rajatav atraktsioon pakub palju võimalusi laste ja vanemate ühiseks aruteluks ja koos tegutsemiseks, illusioonide ja reaalsuse piiride tunnetamiseks, oma kogemuse saamiseks, selle üle ehk hämmastumiseks ja mõtisklemiseks. Illusiooni ja reaalsuse piire aitavad tunnetada virtuaalreaalsuse tehnoloogia, 4D kino koos planetaariumi-sündmusruumiga, optilised illusioonid, selfidroom ja ruumilist illusoorsust võimaldavad eksponaadid.


Tihedas sõelas positiivse rahastusotsuse saamiseks olid muuhulgas olulised märksõnad kavandatav täiendavate väliskülastajate arv, teema eristuvus Eestis ja lähiturgudel pakutavast, tootearendus pereatraktsioonina, klienditeekonna mugavus ja kvaliteet.  Samuti on oluline mõju ettevõtlusele ja hooajalisuse vähendamisele, taotleja finantsvõimekus projekti elluviimiseks ning sisu ja pakkumise uuendamiseks, projekti ettevalmistuse kvaliteet ja riskide maandamise suutlikkus.  

WOW! keksus plaanib avada uksed külastajatele 2019.aastal.

Ülle Puustusmaa Partner ja vanemkonsultant ylle@bda.ee

Comments


bottom of page