top of page

Richard Branson: väikeettevõtte arenduse nipid

Entrepreneur.com avaldas sarja Richard Bransoni artikleid väikese ettevõtte arendamise ja suuremaks kasvatamise teemadel. Lingi all ülal on nende kokkuvõte ja ka lingid teiste artiklite juurde, soovitan sinna kiigata. 


Lühikokkuvõte siia ka – kõigepealt Bransoni hea äri 5 reeglit

Esimene: teadke oma missiooni! Eriti kui lähete väljakujunenud turul midagi teisiti tegema/pakkuma. Missiooni peavad teadma kõik – see on osake selgelt eristuvast uuest ärist. 

Teine: ehita oma baasstruktuurid õigesti üles. Selleks pead teadma, mida “püüdma” lähed – vali partnerid ja tarnijad nii, et suudad vajadusel ka kiiresti äri mahtusid tõsta ilma suure lisakapitali vajaduseta. Selle reegli tähtis tegur: ehita üles suurepärased suhted oma partnerite ja tarnijatega. 

Kolmas: õige juhtimistiim. Paljud väikeettevõtted ei kasva, kuna ei suuda eristada juhte, keda kasv ei huvita. Esimesel korral kohe õige tiim leida õnnestub vähestel, vaja on julgust et aeg-ajalt mõni juht välja vahetada kui selleks on vajadus. 

Neljas: tugev eesmärk ja eetiline lähenemine eesmärgi täitmisele annavad ärile hea vundamendi. Kui eesmärk ja eetika kõnetavad nii töötajaid kui kliente, siis on võimalikud kiire kasv ja tugev kliendi lojaalsus. Selliseks kõnetavaks eesmärgiks võib ka olla ettevõtte missioon.

Viies: pole vahet kui suur sa oled – detailid on tähtsad. Proovige ise ja paluge oma sõpradel kasutada teie tooteid ja teenuseid, püüdke saada ausat tagasisidet ja sööstke kallale puudujääkidele või valesti toimivatele osadele oma protsessides. Tehke seda pidevalt. See on teie äri. 


Richard Branson toonitab mitmetes oma sõnavõttudes ja artiklites, et eristumine algab tihti detailidest ja võib sinna ka kiiresti kaduda ettevõtte kasvades. Kui algselt on väikse tiimiga lihtne saavutada uut liikumist veidi ümber kohandades hinnastamist, muutes teenindusprotsessi, vähendades bürokraatiat ja suhtudes klienti tõeliselt hoolivalt, siis ettevõtte kasvades on entusiasmi kõigil tasanditel säilitada järjest raskem. Juhi jaoks tähendab see väljakutset saada jagu kasvuraskustest. 


Üks tähtsamaid võtmeid on kliendi ootuste ületamine. Selleks on vajalik aga kliendiga suhtlemine, tema ootuste teada saamine, tagasiside analüüs. Sotsiaalvõrgustikud annavad meile lisavõimalusi, vaja on vaid süsteemselt sellega tegeleda.


Nendest kahest viimasest lõigust võib vabalt sõnastada kuuenda reegli: tegelege oma kliendiga – tema ootuste ületamine on kinni väikestes detailides. Teie esmane ülesanne on ootustest saada aru, siis on ka jubavõimalik teise sammu astumine nende ületamise osas.Comments


bottom of page