top of page

Sidususe test – kas sinu ettevõte on fokusseeritud?

Strategy+Business novembrikuises numbris ilmunud artikkel viitab online testile, mille abil saab hinnata oma ettevõtte sidusust ehk siis kooskõla reaalsete tegevuste ja strateegia vahel. Testi autorite Paul Leinwandi ja Cesare Mainardi väitel on enamus testi tegijaid tulemustest üllatunud!


Mida tähendab sidusus? Eesti Keele Seletav Sõnaraamat räägib sidususest kui topoloogilise ruumi omadusest.  Vikipeedia defineerib sidusust kui „liimi“, mis toob inimesed kokku ja hoiab neid koos. S+B artikli autorite jaoks tähendab sidusus ärimaailmas ranget fokusseeritust kolme kriitilise elemendi – turupositsiooni, võtmeoskuste ja portfoolio – omavahelisele kokkusobivusele. Sidusas organisatsioonis toimivad asjad õiges järjekorras ja otsustel on loogiline põhjendus. Tulemuseks on läbimõeldud toimimine. Lahe, eks!


Küsimustik on disainitud täitma kahte eesmärki: andma kiire hinnangu enda ettevõtte hetkeseisu kohta (ja ühtlasi võimalust võrrelda teiste ettevõtetega) ning teadmist strateegiliste valikute kohta.


Leinwand ja Mainardi lubavad, et sidusus ettevõttes toob kaasa kolm suurepärast kasu:

  1. Efektiivsus – ettevõte on kõige efektiivsem seal, kus seda kõige enam vaja on, millega käib kaasas kasvav kasumlikkus

  2. Fokusseeritud investeeringud – panustamine valdkondadesse, mis aitavad enim tõsta ettevõtte konkurentsivõimet, jäävad ära investeeringud asjatutesse arendusprojektidesse ja võlgu võetakse seal, kus võlgu on vaja.

  3. Mõistmine – kõigil on selged ja ühtsed arusaamad, millistel alustel oma töös otsuseid langetada, et olla ettevõtte eesmärkidega kooskõlas. Erineva kultuuritaustaga inimesed mõistavad üksteist paremini, kasvab iseseisvus ja vastutamine oma otsuste eest.

Kõlab hästi? Siis ruttu testima!


Artikli originaali koos testiga leiate siit.


Comments


bottom of page