top of page

Strateegia vs ärimudel – muutused planeerimises

Interneti kättesaadavuse areng viimase 10 aastaga on toonud kaasa hulga uusi kommunikatsiooni- ja ärivõimalusi. Skype’i- ja Facebooki-laadsed sotsiaalmeediavahendid on andnud inimestele praktilise võimaluse olla kogu aeg sisuliselt ilma kuludeta maailma ja muutustega kursis. Info liikumiskiiruse tõus tõstis ka muutuste kiirust maailmas ja ärikeskkonnas.


Juhtimise paradigma on muutunud, vaated planeerimisele ja strateegilistele perioodidele on oluliselt lühenenud viimase 5-6 aastaga. Strateegiline planeerimisperiood, mis veel hiljuti oli 10 ja 5 aastat, on muutunud kolme ja ühe aasta vaateks. See on toonud kaasa ka teistsuguste tööriistade vajaduse strateegilisse analüüsi, planeerimisse ja juhtimisse.

Strateegilise planeerimise protsess keskmise suurusega ettevõtte jaoks võttis veel hiljuti aega 3-6 kuud, suuremate ettevõtete puhul kauem. Praegusel kiirete muutuste ajal tähendaks see, et konkurendid on juba midagi teinud, mida te ei osanud ette näha ega vajalikke tegevusi planeerida. Strateegiaprotsessi ei saa ka hüljata – vajalikud sihid tuleb seada ja valikud teha.


Mida siis teha? Kas heita strateegiaprotsess kõrvale üldse või asendada mõne muu tööriistaga? Ärimudeli metoodika on kindlasti tulnud jõuliselt asendama olulist osa strateegilise analüüsi protsessist, kuid see ei anna üksi päris sama tulemust ja kindlasti ei ole ainuke. Aja kokkuhoiuks strateegiaprotsessis on hulk uusi tööriistu – nn turbo-strateegia metoodikad, ärimudelid, lean-metoodikad ja „vana hea“ tasuvusanalüüs.


Organisatsioonide juhid peavad harjutama end ka uuele rütmile – uusi tööriistu tuleb kasutada tihedamalt (nt ärimudeli analüüsi soovitatakse metoodika loojate poolt kasutada lausa igal nädalal). Kindlasti tuleb kasuks organisatsiooni kultuuri arendamine laiema võtmeisikute grupi kaasamisega strateegilise planeerimise protsessi.


Oleme BDA-s kombineerinud neid tööriistu, et leida Eesti organisatsioonidele kasulikke lahendusi ja saanud siiani ka väga positiivset tagasisidet. Aitame valida vajaliku komplekti olenevalt ettevõtte/ organisatsiooni arengutasemest ja ambitsioonist, aitame strateegilise planeerimise tegevused ühendada meeskonna arendamise protsessiga. Meie tegevus on fokusseeritud uute teadmiste ja harjumuste viimisele organisatsiooni/ettevõttesse – teooria ja praktilised harjutused aitavad kiiresti saada teie inimestel vilumuse nende tööriistade iseseisvaks kasutamiseks.


Comments


bottom of page