top of page

Teenusedisaini meetodite rakendamine võimaldab luua head kliendikogemust

Teenuseid pakkuvad organisatsioonid tunnevad põhjendatult huvi võimaluste vastu, kuidas luua head kliendikogemust ning seeläbi eristuda ja suurendada klientide lojaalsust. Tegelikult kaasneb ka tootega enamasti teenus ja nii on teema asjakohane pea kõigile organisatsioonidele.


BDA Consulting on viib läbi teenusedisaini auditeid erinevates organisatsioonides ja jätkuvalt pakume ka teenusedisaini koolitusi – praktilisi töötubasid. Aprillis ja mais said teenusedisainialaseid teadmisi ja oskuseid arendada turismiettevõtted ja organisatsioonid Põhja – Eestist ja Lõuna- Eestist. Vastavad koolitused tellisid oma piirkonna turismiasjalistele SA Põhja – Eesti Turism ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Koolitustel osales kokku ligi 50 turismiasjalist.


Praktiliste koolituste raames suunas turismi- ja teenusedisaini ekspert Ülle Puustusmaa osalejad analüüsima oma organisatsiooni teenuste erinevaid aspekte. Arutleti, kuidas paremini mõista oma külastajaid, nende ootuseid ja vajadusi. Räägiti sellest, kuidas kujundada väärtuspakkumist ning korraldada teenuse väljaarendamise ja teenuse osutamise protsesse. Samuti õpiti kasutama vahendeid, mille abil disainida terviklikku, kasutajasõbralikku ja kliendikeskset teenust.  


Koolituse taustaks on teenusedisaini ehk kliendikogemuse disaini metoodika, mille oluliseks põhimõtteks on teenuste ja toodete arendamisel lähtumine inimeste reaalsetest vajadustest ja motivatsioonist.


Toome siinkohal välja vaid paar koolitustel kõlama jäänud soovitust: Tuleb meeles pidada, et hea kliendikogemuse tagamiseks ei saa jätta midagi juhuse hooleks – ükski detail pole väheoluline. Head kliendikogemused on segaduse-, ebakindluse- ja stressivabad.


Ülle Puustusmaa BDA Consulting OÜ partner Turismi- ja teenusedisaini ekspert ylle@bda.ee 


Comments


bottom of page