top of page

Visioon kui efektiivne tööriist


Edukatel ettevõtetel on sageli vähemalt üks sarnasus – tugev visioon ning selged, visiooni toetavad väärtushinnagud. Kuidas Sinu organisatsiooni visioon saaks iseenesest mõistetavaks osaks argipäevast?


Efektiivse ja ebaefektiivse visiooni erinevus on väga väike. Erinevus seisneb elluviimises. Visiooni ja väärtushinnangute iseenesest mõistetavaks muutmine koosneb mõnest lihtsast sammust:

  • Defineerige, kuhu organisatsioon tahab jõuda. Rääkige klientide, töötajate ja huvitatud osapooltega, uurige nende arvamusi.

  • Mõelge, kuidas inimesed tunneks isiklikku seost organisatsiooni visiooniga. Kuidas nende isiklikud eesmärgid haakuksid organisatsiooni omadega.

  • Levita sõnumit iga päev. Hoolitse, et kõik igapäevased tegevused oleksid visiooniga kooskõlas. Kui üheks oluliseks väärtuseks on näiteks eeskujulik klienditeenindus, siis peaks see olema iga koosoleku päevakorras. Sellega on vaja tööd teha.

  • Integreeri visioon ja väärtused töötajate hindamissüsteemi nii, et hinnataks ka iga töötaja panust visiooni saavutamisesse.


Allikas: Using a vision, Sarah Cook, Steve Macaulay, Hilatry Coldicott, Training Journal, april 2006

Comments


bottom of page