top of page

Wanted: suured ettevõtted

Märtsi alguses The Economistis ilmunud leheküljelises artiklis heidetakse eelkõige Kreekale ja Portugalile ette, et väikeseid tootmisettevõtteid on palju ning üle 250 töötajaga firmasid vähe. Sellest tärkas küsimus, et milline seis on Eestis. 


Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ligi 98 000 st töötajast oli 2009. aastal väikefirmades (kuni 9 inimest) tööl 10%, 10-249 töötajaga firmades 64% ja suurettevõtetes 26%. 

Nende andmete põhjal on meil väikeettevõtete osakaal oluliselt väiksem kui Euroopa kriisikoldes Kreekas (kus väiketootjates töötab ligi kolmandik tööstuses töötajatest). Eestis töötab väikestes tootmisettevõtetes samas osakaalus inimesi kui Suurbritannias või Rootsis. 


Suurettevõtetes on aga pilt teine. Eestis töötab suurettevõtetes 26% töötlevas tööstuses hõivatutest – see on võrreldav Itaalia või Hispaaniaga. Saksamaal töötab suurettevõtetes enam kui pool töötleva tööstuse töötajatest, Rootsis peaaegu pool, Iirimaa ja Suurbritannia jäävad veidi poole alla. 


Miks suurem on parem? Alla 20 töötajaga firmad on Euroopa statistika põhiselt märgatavalt ebaefektiivsemad. Alla 50 töötajaga ettevõtete lisandväärtuse tase on vaid 60% enam kui 250 töötajaga ettevõtte lisandväärtusest töötaja kohta. 

Eesti statistikaametit aluseks võttes võib leida, et kui 250 ja suurema töötajate arvuga ettevõtete lisandväärtus on 100, siis 100-249 puhul on näitaja 92 (märgatavalt parem võrreldes samas suuruses Euroopa 20 võrdlusriigi andmetega), 50-99 töötajaga 89 (samuti oluliselt parem ), 20-49 töötaja puhul 78 (taas oluliselt parem), 10-19 töötaja puhul 60 (sarnane graafikul toodud eurokeskmisega ) ja alla 9 töötajaga tootmisettevõttes 52 (märksa kesisem). 


Eelnevast võib näha, et Eesti tootmisettevõtted on suhteliselt väiksemad. Sama väiksem tootmisettevõte on aga suurettevõttega võrreldes tootlikum kui sama töötajate arvuga ettevõte keskmiselt tabelis toodud 20 riigi andmete põhjal. Eesti alla 9 töötajaga väikesed tootmisettevõtted jäävad aga Euroopa sama suurtele tootlikkuselt alla. 

Absoluutväärtuseid lisandväärtuste osas ei võrreldud – lisandväärtuse kasv on oluline kõikides ettevõtetes, erilist tähelepanu vajavad aga väikesed firmad – aga eelkõige kasvuabi. Comments


bottom of page