top of page
LO RIHVK
Partner
TEELE TOOTS
Projektijuht
ÜLLE PUUSTUSMAA
Partner | Turismiekspert
LIINA KAROTAMM
Projektijuht
BIRGIT ALJASTE
Projektijuht
HANNELE ALJASTE
Projektijuht
KERTU LILLEORG
Projektijuht

MEIE 
INIMESED

Oleme võrgustikul põhinev ettevõte ning äärmiselt uhked selle üle. Meie tuumikmeeskonnas on kogenud projektide ja meeskondade juhid, kelle ülesanneteks on koostöös kaasatud ekspertidega välja töötada teenuste sisu ning hoolitseda selle eest, et projektid saaksid täiuslikult ja tulemuslikult teostatud. Meie ülesanne on üheaegselt hallata nii suurt pilti, juhtida protsessi kui ka pöörata tähelepanu pisikestele korralduslikele detailidele. Usume, et oleme selles väga head. 

 

Lisaks meie tuumikmeeskonnale kuulub meie võrgustikku üle 200 valdkondliku eksperdi, praktiku ja koolitaja, kellega teeme igapäevaselt tihedat koostööd meie klientile väljakutsete lahendamisel.

Lo Rihvk.jpg

LO RIHVK

Partner

lo@bda.ee

+372 51 15 625

Loon ja viin ellu koolitus- ja nõustamisprogramme ning teostan nõustamisprojekte äriarenduse valdkonnas.

Olen BDA arengusse panustanud juba 2006. aastast. Enne BDA juhi rolli asumist arendasin BDA ettevõtetele suunatud nõustamisteenuseid. Selle käigus omandasin head teadmised ja kogemused strateegilise planeerimise ja äriarenduse valdkonnas. Veelgi varasema kogemuse omandasin Riigikantseleis ametnike koolitus- ja arendus-tegevuste toetusmeedet välja töötades. Mul on nii avaliku kui ka erasektori kogemus.

 

Viimased aastad olen vedanud mitmeid suuremahulisi projekte nii Eestis kui ka mujal. Need projektid on pakkunud väljakutseid programmide sisu disainimisel, keerukate tegevuste koordineerimisel, võrgustiku arendamisel ja sinna kuuluvate inimeste motiveerimisel, suure organisatsioonide-ülese meeskonna juhtimisel ning pidevalt uute ideede ja lahenduste väljapakkumisel.

Samuti olen teostanud strateegia ja ärianalüüsi valdkonna nõustamisprojekte ning juhtinud ettevõtetesiseseid arendusprojekte.

Näiteid minu teostatud töödest:

Koolitus- ja nõustamisprogrammid: Uue toote turule toomise meistriklass, Disaini meistriklass, Ärimentorprogramm, Strateegia praktikum, Ärimudeli praktikum, Strateegia praktikum võrgustikele, Tootearenduse meistriklass, Klastrijuhtide koolitusprogramm

 

Ettevõtlus- ja startup projektid, konkursid: Suurettevõtete ja startupide koostööprogramm Level11, Riigi digiteenustekonkurss "Su(g 2021" ja "Su/g 2022", tudengite startup-programm Student VC, Eesti-Soome koostööprojekt StartSmart, Eesti-Gruusia koostööprojektid TSU School of Entrepreneurship ja Smart-up Georgia, ettevõtluskonkurss Ajujaht, konkurss Eesti parim e-teenus 2013, konkurss Eesti parim mobiilirakendus 2014 ja 2016,

 

Strateegiad ja äriarendus: Hurtigruten CRC arendusprojekt, Scoro juurutusprotsesside analüüs ja arendusprojekt, IT Akadeemia taustadokument, Tallinna Teaduspark Tehnopol strateegia, Hariduse Infosüsteemide SA strateegia.

Marikai Karilaid.jpg

MARIKAI KARILAID

Partner

marikai@bda.ee

+372 56 46 1333

Vean suuremahulisi koolitus- ja nõustamis-programme, koordineerin ekspertide tööd ning koolitan projektijuhtimise teemadel.

Olen BDA üks asutajatest ning meie tööde ja tegemistega seotud algusest peale ehk 2001.aastast. Peamiselt olen tegelenud era- ja avalikule sektorile suunatud projektidega nii Eestis kui välisriikides ning minu tegevused on hõlmanud nii kontseptsiooni väljatöötamist, vajalike ekspertide kaasamist, suurte ekspertmeeskondade töö koordineerimist, aga ka projekti finantsjuhtimist ja aruandlust rahastajale. 

 

See kogemus on andnud mulle head oskused toime tulla probleemsete olukordade lahendamise, inimeste juhtimise ja motiveerimisega, läbirääkimistega aga ka väga erineva tausta ja huvidega avaliku ja erasektori organisatsioonide koostööga. Väga lai töös ettetulevate teemade ring on andnud mulle kogemuse ja oskuse end kiiresti kurssi viia eri valdkondade ja sektoritega ning kasvatanud koostöövõrgustikku.

 

Minu teostatud projektide valdkonnad on olnud väga erinevad- olen juhtinud suuremahulisi investeeringuprojekte, ettevõtetele suunatud koolitus- ja arenguprogramme, riikide valitsustele suunatud ekspertide tööd ning ettevõtlusteadlikkuse programme.

Näiteid minu teostatud töödest:

Digitaliseerimise meistriklass, Avalike teenuste arendusprogramm, Riigi digiteenustekonkurss "Su(g 2021" ja "Su/g 2022", Mentorlus turismiettevõtetele, Tootearenduse meistriklass, Diagnostika arenguprogrammi ettevõtetele, Mentorteenuse programm ettevõtetele, Turismi ärimudeli innovatsiooni koolitused ja mentorlus, Alustava ettevõtja baaskoolitused üle Eesti, Piirkondlikud Ettevõtluspäevad, Piirkondlikud mentorklubid  Ärimudeli praktikum, Ärimudeli uuendamine turismisektoris, Eesti-Soome ettevõtlusprogramm StartSmart, Tehnopoli klientettevõtete arenguprogramm, ekspertmeeskondade töö koordineerimine Venemaa, Serbia, Türgi, Rumeenia, Bulgaaria konsultatsiooniprojektides.

Ülle Puustusmaa.jpg

ÜLLE PUUSTUSMAA

Partner | Turismiekspert

ylle@bda.ee 
+372 58 040 801

Nõustan ja koolitan teenusedisaini, turismi- ja organisatsiooni arengu teemadel.

Olen tegelenud turismi-valdkonna edendamisega ligi 20 aastat.

 

Oman varasemat töökogemust nii avalikust-, era-, kui mittetulundussektorist. Olen töötanud Võru maavalitsuses arenguosakonna juhatajana, maakondlikus arenguagentuuris kohalike omavalitsuste konsultandina ning turismikonsultandina eraettevõttes.

 

Kokkupuude valdkonnaga täienes, osaledes maakondliku arengukomisjoni töös, omavalitsuste liidu arengukomisjoni töös, samuti SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu ja SA Võrumaa Ettevõtlusekeskus nõukogu töös.

 

Olen nõustanud paljusid strateegiaid, arenguprojekte, turunduskavasid ja teostatavus-tasuvus analüüse, teenuste disaini projekte, olnud paljude arendus-, konsultatsiooni-ja koolitusprojektide ning trükiste- ja juhendmaterjalide koostamise projektijuht.

 

Olen läbi viinud arvukalt turismivaldkonna ja teenusedisaini koolitusi.

 

Mul on mahukas rahvusvahelise koostöö kogemus alates aastast 1995, sh erinevate EL programmide ja finantsraamistike, aga ka bilateraalse koostöö osas.

 

Olen EAS ja Eesti konsultantide Assotsiatsiooni ning Kutsekoja poolt atesteeritud V kategooria konsultant.

Näiteid minu teostatud töödest: 

Turismitoodete kontseptsioonid: Anija mõis, Tartu südalinna kultuurikeskus SÜKU, elamuskeskus "Tuuletorn" Hiiumaal, teemapark Liikluslinn, Wow!Keskus, Vastseliina Piiskopilinnuse keskaja teemapark, Rogosi mõis, Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus, Suure Munamäe külastuskeskus, Audru ringrada ja kardikeskus, Victoria bastion turismiatraktsioon, Hämsa maheresto tootekontseptsiooni ja ärimudeli disain, Frost boutique hotel šungiidispaa ärimudeli disain,  Suuremõisa lossi ärimudeli disain, Tervise Paradis ärimudeli disain, Lääne-Eesti tööstusturismitoodete teenusedisaini audit, Mooste Mõisa teenusedisaini audit, Tartu Rahvaülikooli teenusedisaini audit

Turismivaldkonna koolitused: Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaa turismiettevõtjate koolitusprogramm, Pärnu turismiettevõtjate koolitus, Visit Estonia e-akadeemia koolitusmaterjalide koostamine, Turismisihtkoha juhtimise arenguprogramm, Via Hanseatica piirkonna turismiettevõtjate ja giidide koolitusprogramm, Narva Muuseumi turismiturunduse koolitus, Rahvusvahelise turismiatraktsiooni arendamise koolitusprogramm

 

Arengu kavandamine ja juhtimine: Tallinna Filharmoonia arengukava, Eesti Rahva Muuseumi arengukava, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arengukava, Tugikeskus JUKS arengukava, Lääne-Virumaa turismi (DMO) juhtimismudel, Hiiumaa turismi juhtimise disain, koostöövõimekuse analüüs Lääne-Viru maakonna arenguvõimekuse suurendamiseks, SA Võrumaa Arenduskeskus organisatsiooni disain, Lõuna-Eesti turismiklastri koostöömudel

Hannele Aljaste.jpg

HANNELE ALJASTE

Projektijuht

hannele@bda.ee 
+372 5649 1266

Koordineerin koolitus- ja nõustamis-programme pakkumisest kuni töö vastuvõtmiseni ning juhin projektimeeskondade tööd.

Minu peamine eesmärk projektijuhina on saada tellijalt ja klientidelt kümme kümnest tagasiside - see eeldab kõikide pusletükkide kokkupanemist. 

Minu töö hõlmab nii sisuka programmi, projektiplaani, ajakava paikaseadmist ning jälgimist kui ka toimiva meeskonna kokkupanemist ning juhtimist. Pean väga lugu tähtaegadest, olen kindlameelne ning tulen hästi toime ootamatute olukordade lahendamisega. Juhin enamasti suuremahulisi projekte, kus on palju osapooli, tegevusi ning tihe ajagraafik. 

 

Lisaks sellele, et jälgin projektide sisulist vastavust ning innustan kõiki osapooli andma endast parimat, panen kokku ja hoian koos kõiki projektidesse kaasatud inimesi nagu koolitajad, administratiivmeeskond, inspiratsiooniesinejad ja praktikud, mentorid ja disainijuhid, moderaatorid jt. 

 

Minu roll on läbi viia ka teavitustegevus, et leida programmidesse entusiastlikud ja sobivad ettevõtted või avaliku sektori osalejad. Pean väga oluliseks osalejatelt saadud tagasisidet ning alati parendame oma koolitus- ja nõustamisprogramme vastavalt saadud tagasisidele ning alati püüan programmidesse sisse tuua uudsust (olgu see programmi ülesehitus, tehnoloogia, tööriista, toimumisasukoha, mõne esineja vms näol). 

 

Kuna oman pikaajalist turundusvaldkonna kogemust ning olen aidanud kaasa starupmaastiku kujundamisele Teaduspargis Tehnopol ja viies ellu projekti Level11, siis panustan lisaks suuremahulistele projektidele ka investeerimisfondi Tera Ventures ja Eesti-USA silmapaistva startupi Brainbase tegevusse. 

Näitieid minu teostatud projektidest: 

Disaini meistriklass, Strateegia praktikum, Digitaliseerimise meistriklass, Eesti Energia juhtide suveakadeemia, Uue toote turule toomise meistriklass, Riigi digiteenustekonkurss "Su(g 2021", Disainmõtlemise ja teenusedisaini arenguprogrammid avalikule sektorile (HTM, Tervisekassa, Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon, Põllumajandus- ja Toiduamet), Ärimentorprogramm, Suurettevõtete ja startupide koostööprogramm Level11

Teele Toots.jpg

TEELE TOOTS

Projektijuht

teele@bda.ee 
+372 51 08 777

Hoolitsen koolitus- ja nõustamis-programmide korralduse ning infovahetuse eest.  

Olen varasemalt töötanud peamiselt turunduse valdkonnas, kuid BDA’s on minu panuseks aidata kaasa töös olevate projektide tehnilisele sujumisele. Projektide assisteerimine on mitmekülgne töö, kuna osalen rohkemal või vähemal määral kõigi „majas olevate“ projektide läbiviimisel sobivate ruumide leidmisest kuni mahukate finantsaruannete koostamiseni.

 

Projektijuhtimises olen end tõestanud täpse ja hoolika planeerija ning koordinaatorina tagades projektide tehnilise teostuse suurepärasel tasemel.

Näiteid minu teostatud töödest:

Strateegia praktikum, Disaini meistriklass, Riigi digiteenustekonkurss "Su(g 2021" ja "Su/g 2022", Disainmõtlemise ja teenusedisaini arenguprogrammid avalikule sektorile (HTM, Tervisekassa, Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon, Põllumajandus- ja Toiduamet), Uue toote turule toomise meistriklass, Diagnostika arenguprogrammi ettevõtetele, Turismi ärimudeli arendus ja mentorlus, Alustava ettevõtja baaskoolitus, Piirkondlikud ettevõtluspäevad, Eesti Logistikaklastri projekti „Logistikavaldkonna arendamine“ administratiivjuhtimine, konkursi „Eesti parim e-teenus 2015“ assisteerimine, Eesti-Gruusia koostööprojektide Smart-up Georgia ja TSU School of Entrepreneurship assisteerimine, Teavitamis- ja nõustamiskeskuste pilootprojekti assisteerimine, Kolmandate riikide kodanikest noorte karjääriplaneerimise projekti assisteerimine

Liina Karotamm.jpg

LIINA KAROTAMM
Projektijuht

liina@bda.ee
+372 51 36 268

Olen abiks projekti-kontseptsioonide loomisel ja dokumentide vormistamisel, viin läbi uuringuid ja analüüse.

Projektijuhina tegutsen juba 2007. aastast ja olen selle aja jooksul edukalt juhtinud kümneid keerukaid projekte väga erinevatest valdkondadest. Mul on hea võime erinevatesse teemadesse sisse elada ja neid tundma õppida. Tegevused, millesse olen kaasatud, hõlmavad nii kontseptsioonide väljatöötamist, projekti- ja protsessijuhtimist, teavitustegevusi, aruandluse koostamist, ekspertmeeskondade juhtimist  aga ka finantsjuhtimist ning hangete ettevalmistust.

 

BDAs töötatud aja jooksul olen lisaks aidanud koostada ettevõtete äriplaane ja projektitaotlusi nii avalikule kui ka erasektorile.

Näiteid minu teostatud töödest:

Avalike teenuste arendusprogramm, Strateegia praktikum, Ärimudeli praktikum, Tootearenduse meistriklass, Rakvere tervisekeskus, Rakvere Vallimäe arendus, Rakvere Pika tänava arendus, Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse arendus, Väikeettevõtete arenguprogramm, G. Otsa Muusikakooli seadmete ja pillide investeeringuprojekt, Piirkondlikud mentorklubid, Infoühiskonna arengukava töötubade korraldamine.

Birgit Aljaste.JPEG

BIRGIT ALJASTE
Projektijuht

birgit@bda.ee
+372 53 73 8733

Tegelen koolitus- ja nõustamisprogrammide korraldamisega, panustan uute kontseptsioonide väljatöötamisse ja koordineerin nende teostust.

Oman mitmekülgset varasemat kogemust ärijuhtimise, kommunikatsiooni ja turunduse valdkondades olles vastutanud erinevates ettevõtetes toodete ja teenuste strateegilise juhtimise, plaanijärgse toimimise, arendamise ja kasumlike majandustulemuste eest.

 

Oma esimese ideest-aruandluseni projekti viisin ellu juba 14. aastasena põhikoolis. Tänaseks olen kokku puutunud kõikvõimalike projektidega nii nende sihtgrupist kui ka mastaabist lähtuvalt - noortest ettevõtjate ja majasisestest koolitustest rahvusvaheliste suurprojektideni välja tegeledes nende juures nii inimeste kui erinevate protsesside juhtimisega.

 

Avatud suhtlejana töötan hästi nii meeskonnas ühiste eesmärkide poole liikudes kui ka hea planeerijana iseseisvalt tegutsedes. Lahendustele orienteeritud inimesena ei löö mind rivist välja ka keskmisest pingelisemad olukorrad ega kiirem töötempo.

 

Ametialaseid tegemisi toetavad haridusmaastikult omandatud büroojuhtimise eriala, bakalaureusekraad reklaamis- ja suhtekorralduses ning magistriõpingud teenuste disainis ja juhtimises.

Näiteid minu teostatud töödest:

Disaini meistriklass, Strateegia praktikum, Digitaliseerimise meistriklass, Disainmõtlemise ja teenusedisaini arenguprogrammid avalikule sektorile (Tervisekassa, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet)

Kertu-removebg-preview.jpg

KERTU LILLEORG
Projektijuht

kertu@bda.ee
+372 5554 0040

Koordineerin koolitus- ja nõustamisprogrammide korraldust ning infovahetust.


Minu varasem kogemus on olnud aastaid üritusvaldkonnas vabatahtliku rollis. Olen kaasa löönud erinevate noorte konverentside korralduses nii Eestis kui ka Inglismaal, vastutades logistika, sisu ja ka meeskonna juhtimise eest.

 

Olen läbinud kahe-aastase juhtimiskooli ja ka juhtimisalase praktika Inglismaal, mille raames olin tihedalt seotud kvartalipõhiste konverentside korraldusega kuni 3000 inimesele. Korralduspisiku saingi endale külge praktika raames Inglismaal ja silma paneb mul särama, kui saan lennukaid ideid toetada süsteemsuse ja praktiliste sammudega.

 

BDAs koordineerin erinevaid koolitus- ja arenguprogramme, et luua meie programmides osalejatele sobiv keskkond oma ambitsioonide realiseerimiseks. Vastutan nii ruumide, tehnilise teostuse kui ka infovahetuse eest, et tagada sujuv ja laitmatu korraldus.

Näiteid minu teostatud töödest:


Tippinnovaatorite programm
Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass loomeettevõtetele

Lo Rihvk
Marikai Karilaid
Ülle Puustusmaa
Hannele Aljaste
Teele Toots
Liina Karotamm
Birgit Aljaste
Kertu Lilleorg
bottom of page