LO RIHVK
Partner
ÜLLE PUUSTUSMAA
Partner | Turismiekspert
HANNELE AJLASTE
Projektijuht
TEELE TOOTS
Projektijuht
LIINA KAROTAMM
Projektijuht

MEIE 
INIMESED

Oleme võrgustikul põhinev ettevõte ning äärmiselt uhked selle üle. Meie tuumikmeeskonnas on kogenud projektide ja meeskondade juhid, kelle ülesanneteks on koostöös kaasatud ekspertidega välja töötada teenuste sisu ning hoolitseda selle eest, et projektid saaksid täiuslikult ja tulemuslikult teostatud. Meie ülesanne on üheaegselt hallata nii suurt pilti, juhtida protsessi kui ka pöörata tähelepanu pisikestele korralduslikele detailidele. Usume, et oleme selles väga head. 

 

Lisaks meie tuumikmeeskonnale kuulub meie võrgustikku üle 200 valdkondliku eksperdi, praktiku ja koolitaja, kellega teeme igapäevaselt tihedat koostööd meie klientile väljakutsete lahendamisel.

LO RIHVK

Partner

lo@bda.ee

+372 51 15 625

Loon ja viin ellu koolitus- ja nõustamisprogramme ning teostan nõustamisprojekte äriarenduse valdkonnas.

Olen BDA arengusse panustanud juba 2006. aastast. Enne BDA juhi rolli asumist arendasin BDA ettevõtetele suunatud nõustamisteenuseid. Selle käigus omandasin head teadmised ja kogemused strateegilise planeerimise ja äriarenduse valdkonnas. Veelgi varasema kogemuse omandasin Riigikantseleis ametnike koolitus- ja arendus-tegevuste toetusmeedet välja töötades. Mul on nii avaliku kui ka erasektori kogemus.

 

Viimased aastad olen vedanud mitmeid suuremahulisi projekte nii Eestis kui ka mujal. Need projektid on pakkunud väljakutseid programmide sisu disainimisel, keerukate tegevuste koordineerimisel, võrgustiku arendamisel ja sinna kuuluvate inimeste motiveerimisel, suure organisatsioonide-ülese meeskonna juhtimisel ning pidevalt uute ideede ja lahenduste väljapakkumisel.

Samuti olen teostanud strateegia ja ärianalüüsi valdkonna nõustamisprojekte ning juhtinud ettevõtetesiseseid arendusprojekte.

Näiteid minu teostatud töödest:

Koolitus- ja nõustamisprogrammid: Uue toote turule toomise meistriklass, Disaini meistriklass, Ärimentorprogramm, Strateegia praktikum, Ärimudeli praktikum, Strateegia praktikum võrgustikele, Tootearenduse meistriklass, Klastrijuhtide koolitusprogramm

 

Ettevõtlus- ja startup projektid, konkursid: Suurettevõtete ja startupide koostööprogramm Level11, tudengite startup-programm Student VC, Eesti-Soome koostööprojekt StartSmart, Eesti-Gruusia koostööprojektid TSU School of Entrepreneurship ja Smart-up Georgia, ettevõtluskonkurss Ajujaht, konkurss Eesti parim e-teenus 2013, konkurss Eesti parim mobiilirakendus 2014 ja 2016,

 

Strateegiad ja äriarendus: Hurtigruten CRC arendusprojekt, Scoro juurutusprotsesside analüüs ja arendusprojekt, IT Akadeemia taustadokument, Tallinna Teaduspark Tehnopol strateegia, Hariduse Infosüsteemide SA strateegia.

MARIKAI KARILAID

Partner

marikai@bda.ee

+372 56 46 1333

Vean suuremahulisi koolitus- ja nõustamis-programme, koordineerin ekspertide tööd ning koolitan projektijuhtimise teemadel.

Olen BDA üks asutajatest ning meie tööde ja tegemistega seotud algusest peale ehk 2001.aastast. Peamiselt olen tegelenud era- ja avalikule sektorile suunatud projektidega nii Eestis kui välisriikides ning minu tegevused on hõlmanud nii kontseptsiooni väljatöötamist, vajalike ekspertide kaasamist, suurte ekspertmeeskondade töö koordineerimist, aga ka projekti finantsjuhtimist ja aruandlust rahastajale. 

 

See kogemus on andnud mulle head oskused toime tulla probleemsete olukordade lahendamise, inimeste juhtimise ja motiveerimisega, läbirääkimistega aga ka väga erineva tausta ja huvidega avaliku ja erasektori organisatsioonide koostööga. Väga lai töös ettetulevate teemade ring on andnud mulle kogemuse ja oskuse end kiiresti kurssi viia eri valdkondade ja sektoritega ning kasvatanud koostöövõrgustikku.

 

Minu teostatud projektide valdkonnad on olnud väga erinevad- olen juhtinud suuremahulisi investeeringuprojekte, ettevõtetele suunatud koolitus- ja arenguprogramme, riikide valitsustele suunatud ekspertide tööd ning ettevõtlusteadlikkuse programme.

Näiteid minu teostatud töödest:

Tootearenduse meistriklass, Diagnostika arenguprogrammi ettevõtetele, Mentorteenuse programm ettevõtetele, Turismi ärimudeli innovatsiooni koolitused ja mentorlus, Alustava ettevõtja baaskoolitused üle Eesti, Piirkondlikud Ettevõtluspäevad, Piirkondlikud mentorklubid  Ärimudeli praktikum, Ärimudeli uuendamine turismisektoris, Eesti-Soome ettevõtlusprogramm StartSmart, Tehnopoli klientettevõtete arenguprogramm, ekspertmeeskondade töö koordineerimine Venemaa, Serbia, Türgi, Rumeenia, Bulgaaria konsultatsiooniprojektides.

ÜLLE PUUSTUSMAA

Partner | Turismiekspert

ylle@bda.ee 
+372 58 040 801

Nõustan ja koolitan teenusedisaini, turismi- ja organisatsiooni arengu teemadel.

Olen tegelenud turismi-valdkonna edendamisega ligi 20 aastat.

 

Oman varasemat töökogemust nii avalikust-, era-, kui mittetulundussektorist. Olen töötanud Võru maavalitsuses arenguosakonna juhatajana, maakondlikus arenguagentuuris kohalike omavalitsuste konsultandina ning turismikonsultandina eraettevõttes.

 

Kokkupuude valdkonnaga täienes, osaledes maakondliku arengukomisjoni töös, omavalitsuste liidu arengukomisjoni töös, samuti SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu ja SA Võrumaa Ettevõtlusekeskus nõukogu töös.

 

Olen nõustanud paljusid strateegiaid, arenguprojekte, turunduskavasid ja teostatavus-tasuvus analüüse, teenuste disaini projekte, olnud paljude arendus-, konsultatsiooni-ja koolitusprojektide ning trükiste- ja juhendmaterjalide koostamise projektijuht.

 

Olen läbi viinud arvukalt turismivaldkonna ja teenusedisaini koolitusi.

 

Mul on mahukas rahvusvahelise koostöö kogemus alates aastast 1995, sh erinevate EL programmide ja finantsraamistike, aga ka bilateraalse koostöö osas.

 

Olen EAS ja Eesti konsultantide Assotsiatsiooni ning Kutsekoja poolt atesteeritud V kategooria konsultant.

Näiteid minu teostatud töödest: 

Turismitoodete kontseptsioonid: Anija mõis, pereturismiatraktsioon "Kreenholmi tekstiilimaailm, Hiiuma turismiatraktsiooni "Tuuletorn", Teemapark Liikluslinn, Wow!Keskus, Vastseliina Piiskopilinnuse keskaja teemapark, Haapsalu piiskopilinnuse keskaja tegevusmuuseum-teemakeskus, Rogosi mõis, Haanja puhke- ja spordikeskus, Suur Munamägi, Laitse Lossi Hotell, Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikompleks, Järvamaa kohaturunduse strateegia ja tegevuskava

Turismivaldkonna koolitused: Visit Estonia e-akadeemia koolitusmaterjalide koostamine, Turismisihtkoha juhtimise arenguprogram, Via Hanseatica piirkonna turismiettevõtjate ja giidide koolitusprogramm, Narva Muuseumi turismiturunduse koolitus, Rahvusvahelise turismiatraktsiooni arendamise koolitusprogramm, Järvamaa turismiettevõtjate kohaturunduse koolitusprogramm

Teenusedisaini auditid: Lääne-Eesti tööstusturismitoodete teenusedisaini audit, Mooste Mõisa teenusedisaini audit, Tartu Rahvaülikooli teenusedisaini audit

 

Teenusedisaini koolitused: Huvitava Kooli algatuse juhtgrupile, Eesti muusemide juhtidele ja spetsialistidele, Narva piirkonna giididele, Haanja piirkonna turismiettevõtjatele,  Rogosi mõisa giididele, Anija valla ja Kõrvemaa turismipiirkonna turismiettevõtjatelele, Tartu Kutsehariduskeskuse üksuste juhtidele ja spetsialistidele, Via Hanseatica turismimarsruudi turismiettevõtjatele, SA Tartu Ärinõuandlale, Haridus- ja Teadus-ministreeriumile, Võrumaa Kutsehariduskeskusele, Põhja-Eesti Turismi SA,-le Mänguasjamuuseumile, Ida-Viru giididele.

HANNELE ALJASTE

Projektijuht

hannele@bda.ee 
+372 5649 1266

Koordineerin koolitus- ja nõustamis-programme ning juhin projektimeeskondade tööd.

Minu esmakordne kokkupuude BDA meeskonnaga oli 2012. aastal, kui käisin projektijuhi praktikal. Praktikalt suundusin tehnoloogiaettevõtetega ning kinnisvaraga tegelevasse organisatsiooni turundajaks. Ning seejärel täiendasin oma teadmisi õppides eriala „Ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine“, samal ajal suurendades kahe autobrändi tuntust ja turundust Eestis.
 

Kuna turunduse üks suur osa on ka projektijuhtimine, siis olen oma kogemused ajajuhtimise, projektiplaani jälgimise, kindlameelsuse ning ootamatute olukordade lahendamise kohta saanud peamiselt tegutsedes turundusvaldkonnas.

 

Lisaks olen agar õppima ning õpetama, seda näiteks Junior Achievement õpilasfirmade projekti kaudu.

Näitieid minu teostatud projektidest: 

Uue toote turule toomise meistriklass, Disaini meistriklass, Ärimentorprogramm, Suurettevõtete ja startupide koostööprogramm Level11,

TEELE TOOTS

Projektijuht

teele@bda.ee 
+372 51 08 777

Hoolitsen koolitus- ja nõustamis-programmide korralduse ning infovahetuse eest.  

Olen varasemalt töötanud peamiselt turunduse valdkonnas, kuid BDA’s on minu panuseks aidata kaasa töös olevate projektide tehnilisele sujumisele. Projektide assisteerimine on mitmekülgne töö, kuna osalen rohkemal või vähemal määral kõigi „majas olevate“ projektide läbiviimisel sobivate ruumide leidmisest kuni mahukate finantsaruannete koostamiseni.

 

Projektijuhtimises olen end tõestanud täpse ja hoolika planeerija ning koordinaatorina tagades projektide tehnilise teostuse suurepärasel tasemel.

Näiteid minu teostatud töödest:

Uue toote turule toomise meistriklass, Disaini meistriklass, Diagnostika arenguprogrammi ettevõtetele, Turismi ärimudeli arendus ja mentorlus, Alustava ettevõtja baaskoolitus, Piirkondlikud ettevõtluspäevad, Eesti Logistikaklastri projekti „Logistikavaldkonna arendamine“ administratiivjuhtimine, konkursi „Eesti parim e-teenus 2015“ assisteerimine, Eesti-Gruusia koostööprojektide Smart-up Georgia ja TSU School of Entrepreneurship assisteerimine, Teavitamis- ja nõustamiskeskuste pilootprojekti assisteerimine, Kolmandate riikide kodanikest noorte karjääriplaneerimise projekti assisteerimine

LIINA KAROTAMM

Projektijuht

liina@bda.ee 
+372 51 36 268

Olen abiks projekti-kontseptsioonide loomisel ja dokumentide vormistamisel, viin läbi uuringuid ja analüüse.

Projektijuhina tegutsen juba 2007. aastast ja olen selle aja jooksul edukalt juhtinud kümneid keerukaid projekte väga erinevatest valdkondadest. Mul on hea võime erinevatesse teemadesse sisse elada ja neid tundma õppida. Tegevused, millesse olen kaasatud, hõlmavad nii kontseptsioonide väljatöötamist, projekti- ja protsessijuhtimist, teavitustegevusi, aruandluse koostamist, ekspertmeeskondade juhtimist  aga ka finantsjuhtimist ning hangete ettevalmistust.

 

BDAs töötatud aja jooksul olen lisaks aidanud koostada ettevõtete äriplaane ja projektitaotlusi nii avalikule kui ka erasektorile.

Näiteid minu teostatud töödest:

Strateegia praktikum, Ärimudeli praktikum, Tootearenduse meistriklass, Rakvere tervisekeskus, Rakvere Vallimäe arendus, Rakvere Pika tänava arendus, Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse arendus, Väikeettevõtete arenguprogramm, G. Otsa Muusikakooli seadmete ja pillide investeeringuprojekt, Piirkondlikud mentorklubid, Infoühiskonna arengukava töötubade korraldamine.