top of page

9+

KESKMINE KLIENDI RAHULOLU

900+

RAHULOLEVAT
KLIENTI

1200+

EDUKAT

PROJEKTI

20+

AASTAT

KOGEMUST

200+

EKSPERTI MEIE

VÕRGUSTIKUS 

Koolitus- ja nõustamisprogrammid
Turismarendus ja teenusedisain
Strateegia ja äriarendus
Ekspertide ja koolitajate vahendamine

Koolitus- ja

nõustamisprogrammid

Koolitus- ja nõustamisprogrammide eesmärk on uute teadmiste ja oskuste omandamine ja nende praktiline rakendamine.

 

Viimase aja trend on kombineerida koolitusi/töötubasid ekspertide ja mentorite toega, et omandatud teadmised jõuaksid paremini praktikasse. Ekspertide ja mentorite kaasamine võimaldab koolitusel saadud info tõlkida konkreetse organisatsiooni konteksti. Lisaks jagavad eksperdid ja mentorid oma varasemaid kogemusi ning aitavad teha otsuseid edasi liikumiseks. 

 

Teostame koolitus- ja nõustamisprogramme peamiselt järgmistes valdkondades:

 • ärimudeli arendus ja innovatsioon

 • strateegia ja äriarendus

 • ettevõtte diagnostika

 • juhtimine

 • toote/teenuse arendus

 • uue toote turule toomine

Võimalik on osaleda avatud programmides, mida teostame EASi jt sarnaste organisatsioonide tellimusel:

Vaata avatud programme

 

Programme saab tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolituse ja nõustamisena.

Oleme toeks ideedest teostuseni ja igal sammul vahepeal - aitame sõnastada väljakutse, valida koolitusteemad ja metoodikad, komplekteerimine koolitajate ja ekspertide meeskonna, hoolitseme koolituste korraldusliku poole eest.

Näiteid tehtud töödest: 

 • Strateegia praktikum 2017-2018, 2020-2024 (tellija: EAS)

 • Ringdisaini meistriklass 2023 (Tellija: EIS)

 • Digitaliseerimise meistriklass 2020-2024 (tellija: EIS)

 • Digimentorlus koos turismisektorile 2023-2024 (tellija: EIS)

 • Disaini meistriklass 2018-2020, 2020-2021, 2018-2020, 2022-2024 (tellija: EIS)

 • Juhtide mentorprogramm 2022-2024 (tellija: EIS)

 • Strateegia/arengukava koostamise koolitusprogramm loomeettevõtjatele 2023 (tellija EIS)

 • Tippinnovaatorite programm 2023 (tellija: EIS)

 • Turismi ärimudeli arendus ja mentorlus 2017-2023 (tellija: EAS)

 • Disainmõtlemise koolitus Haridus- ja Teadusministeeriumile 2021 (tellija: HTM)

 • Teenusedisaini koolitusprogramm Tervisekassale 2021 (tellija: Eesti Haigekassa)

 • Teenuse disaini programm Keskkonnaametile 2022 (tellija: Rahandusministeerium)

 • Teenuse disaini programm Põllumajandus- ja Toiduametile 2021 (Tellija: Rahandusministeerium)

 • Riigi digiteenuste konkurss „Sulg“ 2021, sh teenusedisaini arenduspäev (tellija: RIA)

 • Riigi digiteenuste konkurss „Sulg“ 2022, sh koosloome töötoad (tellija: RIA)

 • Teenuse disaini programm ühinevale Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile 2020 (tellija: Rahandusministeerium)

 • Diagnostika arenguprogrammi ettevõtetele 2016-2021 (tellija: EAS)

 • Uue toote turule toomise meistriklass 2019-2020 (tellija: EAS

 • Suurettevõtete ja startupide koostööprogramm Level11 2018-2019 (tellija: Kredex, Startup Estonia)

 • Tootearenduse meistriklass 2014, 2017-2019 (tellija: EAS)

 • Strateegia praktikum võrgustikele 2018-2019 (tellija: EAS)

 • Alustava ettevõtja baaskoolitus 2014-2018 (tellija EAS)

 • Ärimentorprogramm 2016-2018 (tellija: EAS)

 • Mentorteenus arenguprogrammi ettevõtetele 2017-2018 (tellija: EAS)

 • Ärimudeli praktikum 2014-2015, 2017-2018 (tellija: EAS)

 • Eesti EL eesistumist ettevalmistav koolitusprogramm 2016-2017 (tellija: Rahandusministeerium)

 • Väikeettevõtte arenguprogramm 2014-2015 (tellija: EAS)

 • Student VC programmi läbiviimine 2015 (tellija: Startup Estonia)

 • Konkursid “Eesti parim mobiilirakendus 2014” ja “Eesti parim mobiilirakendus 2016” (tellija: Riigi Infosüsteemide Amet)

 • Konkursid „Eesti parim e-teenus 2013“ ja „Eesti parim e-teenus 2015“ (tellija: Riigi Infosüsteemide Amet)

 • Eesti-Gruusia koostööprojekt TSU School of Entrepreneurship 2013-2015 (rahastaja: Välisministeerium)

 • Ettevõtluspäevad 2015 (tellija: EAS)

 • Töötukassa mentorklubid 2015 (tellija: Eesti Töötukassa)

 • Tehnopoli kliendiettevõtete rahvusvahelistumise kiirendamine 2014 (tellija: Teaduspark Tehnopol)

 • Ettevõtluskonkurss Ajujaht 2007-2012 (tellija: EAS)

Turismiarendus ja teenusedisain

Turismiarendus

 

Oleme erldi fookusesse tõstnud tursimi- ja teenusettevõtted ning turismi arendamisega seotud organisatsioonid. 

Aitame välja töötada atraktiivseid turismiteenuseid ning muuta olemasolevad teenused klientidele äärmiselt nauditavateks. Töötame ka turismi katusorganisatsioonidega, et edendada koostööd ja toetada ühiste eesmärkide poole liikumist. 

Meie käest võib küsida nõu või koolitusi järgmistel teemadel: 

 • turismi ärimudelite arendamine

 • tootekontseptsioonide loomine

 • turismi tootearendus ja pakettimine 

 • teenusedisain

 • turismiturundus, sh kohaturundus

 • tasuvusanalüüsid

 • turismiorganisatsioonide strateegiad ja juhtimine.

 

Teenusedisain

Teenusedisain aitab parendada seda, kuidas teenust kliendile pakutakse või kuidas toode kliendini jõuab ning millise emotsiooni saab klient toote või teenuse tarbimisest.

Teenusedisain aitab vastata küsimustele, kuidas ma saaksin luua oma klientidele maksimaalselt hea kogemuse ja elamuse, milliseid elemente oma teenus/toote pakkumises saaksin muuta, et tagada parim teenindus ja kliendi lojaalsus, kuidas leida ja võita uusi kliente läbi teenuse arenduse.

Teostame erineva mahu ja pikkusega turismi- ja teenusedisaini koolitusi ning nõustame teenuste arendamise protsessi.

​Näiteid teostatud töödest: 

Turismiarendus:

 • Viscosa Kultuuritehase tootekontseptsioon arendamine

 • Viljandimaa linnuste tootearenduskontseptsioon, toimemudel ja ligipääsetavuse analüüs

 • Võrumaa Partnerluskogu Leader piirkonna turismivaldkonna uuring 

 • Visit Virumaa tootearenduse nõustamine

 • Sanatoorium Tervis tootearenduse nõustamine

 • Narva kultuuriturismi strateegia nõustamine

 • Võru Loomemaja toimemudeli nõustamine

 • Rõuge valla turismistrateegia nõustamine

 • Hiiumaa turismiklastri mudeli nõustamine

 • ERM arengukava nõustamine

 • Tallinna Filharmoonia arengukava nõustamine

 • Anija mõisa tervikliku külastusobjekti arendamine

 • Tartu südalinna kultuurikeskus SÜKU tootekontseptsiooni nõustamine

 • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse tootekontseptsiooni nõustamine

 • Rahvusvahelise pereturismiatraktsiooni "Kreenholmi tekstiilimaailm" tootekontseptsiooni arendamine

 • Victoria bastioni turismiatraktsiooni arendamine

 • Hiiuma turismiatraktsiooni "Tuuletorn" tootekontseptsiooni arendamine

 • Teemapargi Liikluslinn arendamise nõustamine

 • Wow!Keskuse turismitoote atraktsiooni kontseptsiooni arendamine ja rahastustaotluse koostamise nõustamine

 • Hämsa maheresto tootekontseptsiooni ja ärimudeli disain

 • Frost boutique hotel šungiidispaa ärimudeli disain

 • Suuremõisa lossi ärimudeli disain

 • Tervise Paradis ärimudeli disain

 • Vastseliina Piiskopilinnuse keskaja teemapargi kontseptsioni arendamine ja tasuvusanalüüsi koostamine

 • "Haapsalu piiskopilinnuse arendamine rahvusvahelise potentsiaaliga keskaja tegevusmuuseum-teemakeskuseks“ arendusprojekti ja finantsanalüüsi koostamine

 • Rogosi mõisa aredamise kontseptsiooni ja tasuvuseanalüüsi koostamine

 • Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks nõustamine

 • Suure Munamäe arenduse nõustamine 

 • ​Järvamaa kohaturunduse strateegia ja tegevuskava

 • Laitse Lossi Hotelli äriplaani ja tegevusmudeli koostamine

 • Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikompleksi tootekontseptsiooni koostamine​​

 • Visit Estonia e-akadeemia koolitusmaterjalide koostamine

 • Turismisihtkoha juhtimise arenguprogramm

 • Via Hanseatica piirkonna turismiettevõtjate ja giidide koolitusprogramm

 • Narva Muuseumi turismiturunduse koolitus

 • Rahvusvahelise turismiatraktsiooni arendamise koolitusprogramm

 • Järvamaa turismiettevõtjate kohaturunduse koolitusprogramm

Teenusedisain:

 • HEAK turismiettevõtjate seminarid

 • SALM raudtee- ja sidemuuseumi teenusedisain

 • Pimedate raamatukogu teenusedisain

 • Disainiauditid Lääne-Eesti tööstusturismitoodetele, Mooste Mõisale, Tartu Rahvaülikoolile jt

 • Teenusedisaini koolitus Huvitava Kooli algatuse juhtgrupil

 • Teenusedisaini koolitus Eesti muusemide juhtidele ja spetsialistidele

 • Teenusedisaini koolitus Narva piirkonna giididele

 • Teenusedisaini koolitus Haanja piirkonna turismiettevõtjatele ja Rogosi mõisa giididele

 • Teenusedisaini koolitus Anija valla ja Kõrvemaa turismipiirkonna turismiettevõtjatele ning külastusobjektide arendajatele 

 • Teenusedisaini Meistriklass Tartu Kutsehariduskeskuse osakondade üksuste juhtidele ja spetsialistidele

 • Teenusdisaini koolitused Via Hanseatica turismimarsruudi turismiettevõtjatele, külastusobjektide arendajatele ja giididele 

 • Teenusedisaini koolitus SA Tartu Ärinõuandlale, Haridus- ja TeadusministreeriumileVõrumaa KutsehariduskeskuselePõhja-Eesti Turismi SA-le, Mänguasjamuuseumile

 • Ida-Viru giidide koolitus teenusedisaini ja tootearenduse teemadel

 • Nõustamisteenuse kui avaliku teenuse mudeli väljatöötamine läbi kaasava teenusedisaini protsessi

Strateegia ja äriarendus

Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas on kõikidel organisatsioonidel edukas olemiseks vaja teha oma toimimises pidevalt uuendusi. Traditsiooniliste ärimudelitega ettevõtete turuosad ja kasumilikkus kahanevad ning tuleb leida võimalusi uutmoodi tegutsemiseks.

Koolitame ja nõustame järgmistel teemadel: 

 • diagnostika ja hetkeolukorra analüüs

 • strateegiline planeerimine

 • ärimudeli analüüs ja innovatsioon

 • äriplaanide koostamine

 • tasuvusanalüüsid ja finantsprognoosid

 • rahastuse kaasamine.

Lisaks aitame planeeritud uuendusi ellu viia ning juhime ettevõttesiseseid arendusprojekte. 

Nendesse tegevustesse kaasame vajadusel ka vastava valdkonna/sektori tausta ja kogemusega eksperte.

Vime läbi strateegilise planeerimise ja äriarenduse koolitusi ja nõustamisprojekte ning viime ellu ettevõttesiseseid arendusprojekte.

Näiteid tehtud töödest: ​

 • Narva kultuuriturismi strateegia nõustamine

 • Võru Loomemaja toimemudeli nõustamine

 • Rõuge valla turismistrateegia nõustamine

 • Hiiumaa turismiklastri mudeli nõustamine

 • ERM arengukava nõustamine

 • Tallinna Filharmoonia arengukava nõustamine

 • Hämsa maheresto tootekontseptsiooni ja ärimudeli disain

 • Frost boutique hotel šungiidispaa ärimudeli disain

 • Suuremõisa lossi ärimudeli disain

 • Tervise Paradis ärimudeli disain

 • Tallinna Filharmoonia arengukava, Eesti Rahva Muuseumi arengukava, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arengukava, Tugikeskus JUKS arengukava, Lääne-Virumaa turismi (DMO) juhtimismudel, Hiiumaa turismi juhtimise disain

 • Koostöövõimekuse analüüsi läbiviimine Lääne-Viru maakonna arenguvõimekuse suurendamiseks, tegevusplaani ja strateegia koostamise nõustamine

 • Tallinna Tugikeskus Juks strateegia

 • Hurtigruten CRC üleminekuprojekti juhtimine ja nõustamisteenuse osutamine

 • Scoro juurutusprotsesside analüüs ja nõustamine

 • Eesti Infoühiskonna arengukava 2020 töötubade läbiviimine

 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse strateegia 2014-2020

 • Tallinna Teaduspark Tehnopol strateegia 2013-2020

 • Esmatasandi tervisekeskuste (Rakvere, Saku, Tartu ja Maardu) arengukavade ja finantsanalüüside koostamine​

 • Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse arengustrateegia 2015–2023 edasiarendamine

 • Päästeameti tervisepoliitika

 • Arengufondi rattaringluse äriplaan

 • ASSi AS strateegiaseminar

 • Finest Capital strateegia

 • Sigma Capital äriplaan

 • Knowit Estonia strateegiaseminari läbiviimine

 • Ida-Harju Koostöökogu Leader piirkonna strateegia koostamise töögruppide juhtimine 

 • Ida Viru Kutsehariduskeskuse strateegiapäeva läbiviimine arengukava juhtgrupile

 • Rakuravi klastri strateegia täiendamine ja finantsplaan

 • Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia 2020 koostamine

 • Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite ja Loomemajanduse Arenduskeskuse Arengukava

 • Keila linna arengukava 2020

 • Tasuvusanalüüsi koostamine AS Eesti Raudtee ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS infrastruktuuri renoveerimiseks ja arendamiseks 

 • Narva keskraamatukogu uue hoone rajamise tasuvusanalüüs

 • Narva bussi- ja raudteejaama kasutamise tasuvusanalüüs

 • Narva raekoja kvartali arendamise kontsepsiooni tasuvusanalüüs

Ekspertide ja koolitajate vahendamine

Meie võrgustikust leiab iga juht ja ettevõtja endale sobiva koostööpartneri, kellega koos lahti harutada põnevaid väljakutseid ja leida uusi lahendusi.

Meie võrgustikus on üle 200 hinnatud eksperdi ja koolitaja. Eksperdid on oma ala tegijad erinevatest valdkondadest - strateegia ja äriplaneerimine, juhtimine, tootearendus, teenusedisain, müük ja turundus, bränding, tootmine ja protsessid, finantseerimine, jne. 

 

Meie ekspertide hulgas on nii edukaid praktikutest ettevõtjaid ja juhte kui ka professionaalseid konsultante, mentoreid, nõustajaid ja koolitajaid.

Eksperdid saavad sind aidata erinevaid töömeetodeid kasutades - ekspertkohtumised, koolitused, töötoad, coaching, mentorlus, diagnostika. Võimalusi on palju.

Meie võrgustikku kuuluvad ainult eksperdid, kellega meil on on olnud varasem edukas koostöö. Me tunneme oma eksperte, nende mitmekülgseid kogemusi ja oskusi, nende isiksust ja suhtlemisstiili ning oskame seega teha häid soovitusi, millistest ekspertidest oleks sulle kõige enam kasu.

Oleme erinevate programmide raames vahendanud oma võrgustiku eksperte pea 700le ettevõttele ja organisatsioonile.

Viime sind kokku sobivate ekspertidega, kelle hulgast saad valida parima koostööpartneri.

Näiteid tehtud töödest: 

 • Strateegia praktikum 2017-2018, 2020-2024 (tellija: EAS)

 • Ringdisaini meistriklass 2023 (Tellija: EIS)

 • Digitaliseerimise meistriklass 2020-2024 (tellija: EIS)

 • Digimentorlus koos turismisektorile 2023-2024 (tellija: EIS)

 • Disaini meistriklass 2018-2020, 2020-2021, 2018-2020, 2022-2024 (tellija: EIS)

 • Juhtide mentorprogramm 2022-2024 (tellija: EIS)

 • Tippinnovaatorite programm 2023 (tellija: EIS)

 • Turismi ärimudeli arendus ja mentorlus 2017-2023 (tellija: EAS)

 • Disainmõtlemise koolitus Haridus- ja Teadusministeeriumile 2021 – kaasatud ja vahendatud  9 eksperti 5le töörühmale (tellija: HTM)

 • Teenusedisaini koolitusprogramm Tervisekassale 2021 – kaasatud ja vahendatud 9 eksperti 5le töörühmale (tellija: Eesti Haigekassa)

 • Teenuse disaini programm Põllumajandus- ja Toiduametile 2021 – kaasatud ja vahendatud 8 eksperti 4le töörühmale (Tellija: Rahandusministeerium)

 • Disaini meistriklass 2018-2022 - kaasatud ja vahendatud 25 eksperti 86le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Uue toote turule toomise meistriklass 2019-2020 - kaasatud ja vahendatud 12 eksperti 36le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Strateegia praktikum 2017-2018, 2020-2021 -  kaasatud ja vahendatud 14 eksperti 55le ettevõttele  (tellija: EAS)

 • Digitaliseerimise meistriklass 2020-2021 – kaasatud ja vahendatud 17 eksperti 38le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Diagnostika arenguprogrammi ettevõtetele 2016-2021 - kaasatud ja vahendatud 37 eksperti 135le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Teenuse disaini programm ühinevale Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile 2020 – kaasatud ja vahendatud 7 eksperti 4le töörühmale (tellija: Rahandusministeerium)

 • Turismi ärimudeli arendus ja mentorlus 2017-2019 kaasatud ja vahendatud 14 eksperti 110le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Suurettevõtete ja startupide koostööprogramm Level11 2018-2019 - kaasatud ja vahendatud 6 eksperti 8le ettevõttele (tellija: Kredex, Startup Estonia)

 • Tootearenduse meistriklass 2014, 2017-2019 - kaasatud ja vahendatud 24 eksperti 70le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Strateegia praktikum võrgustikele 2018-2019 - kaasatud ja vahendatud 8 eksperti 28le organisatsioonile (tellija: EAS)

 • Ärimentorprogramm 2016-2018 - kaasatud ja vahendatud 75 eksperti 100le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Mentorteenus arenguprogrammi ettevõtetele 2017-2018 - kaasatud ja vahendatud 31 eksperti 47le ettevõttele (tellija: EAS)

 • Ärimudeli praktikum 2014-2015, 2017-2018 - kaasatud ja vahendatud 12 eksperti 80le ettevõttele (tellija: EAS)

bottom of page