• Digitaliseerimise meistriklass

  PROGRAMM ON AVATUD

  Küsi lisa:

   

   

   

   

   

   

  MARIKAI KARILAID 

  marikai@bda.ee 
  +372 56 46 1333

  Digitaliseerimise meistriklass aitab tuvastada ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju ettevõtte konkurentsivõimele. 3-kuulise programmi tulemusena koostate tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga kõige kriitilisema protsessi digitaliseerimise plaani, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks. Saadud teadmisi ja kogemusi saate kasutada edaspidi järgmiste digitaliseerimise projektide edukaks elluviimiseks ja riskide maandamiseks – oskate teha õigeid IT-lahenduste valikuid ning edukalt juhtida digitaliseerimise protsessi.

  Digitaliseerimise meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ-ga.​

  Programmi teostavad suurte kogemustega koolitajad Aleksandr Miina, Lauri Antalainen, Juhan Pukk, Roger Allas ja mentorid. Samuti on töötubadel kaasatud edukad praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi protsesside digitaliseerimisest.

  Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

  Lisainfo ja osalemise tingimused leiad EAS veebist: https://www.eas.ee/teenus/digitaliseerimise-meistriklass/

  Sarnast programmi on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

   

  Võta ühendust ja teeme sulle pakkumise sinu ettevõtte omapäradest ja vajadustest lähtuvalt.

 • Strateegia praktikum

  PROGRAMM ON AVATUD

  Küsi lisa:

   

   

   

   

   

   

   

  HANNELE ALJASTE

  hannele@bda.ee

  +372 5649 1266

  Strateegia praktikum aitab teil teha läbimõeldud strateegilisi valikuid just oma ettevõtte edu tagamiseks. 6-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue konkurentsivõimelise strateegia 3-5 aastaks koos tegevuskavaga selle elluviimiseks. Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad ja personaalne mentor. Praktikum koosneb 6 töötoast, 8h mentortoest ja individuaalsest tööst, millest formuleerub strateegiline plaan. 

  Disaini meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida meie ellu viime. 

  Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad-praktikud Indrek Saul, Jakob Saks, Kaarel Mikkin ja Jaak Lavin. Lisaks on kaasatud erinevad praktikud ja inspiratsiooniesinejad, nt Hede-Kerstin Luik. 

  Iga ettevõte saab koostööd teha kogenud mentoriga: Indrek Saul, Andro Kullerkupp, Andrus Kuus, Birgit Linnamäe, Elmo Puidet, Heidi Kakko, Kari Maripuu, Margus Jakobson.

  Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

  Lisainfo EAS veebis: https://www.eas.ee/teenus/strateegia-praktikum/

  Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

 • Disaini meistriklass

  PROGRAMM ON AVATUD 

  Küsi lisa:

   

   

   

   

   

   

  HANNELE ALJASTE

  hannele@bda.ee

  +372 5649 1266

  Disaini meistriklass (DMK) on ligi 6 kuud kestev tootearendusprogramm, kus anname ettevõtete meeskondadele uued teadmised tootearendusest ja prototüüpimisest. Disaini meistriklass koosneb hetkeolukorra auditist (disainiaudit), 4 koolituspäevast (teooria, praktika, teiste ettevõtete kogemuslood) ning tootearendusprojekti elluviimisest koostöös disainijuhiga s.t personaalne mentortugi. Disaini meistriklassi lõpupäeval esitlevad kõik ettevõtted testitud prototüüpi.

  Disaini meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Brand Manuali ja Design Mindsiga.

  Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad Kaarel Mikkin ja Jane Oblikas ning tipptasemel disainijuhid: Alari Orav, Dan Mikkin, Egert Uibo, J. Margus Klaar, Jana Kukk, Janno Nõu, Janno Siimar, Joel Kotsjuba, Kadri Tuisk, Külliki Tafel-Viia, Lars-Erik Hion, Markko Karu, Martin Saar, Mihkel Güsson, Mihkel Masso, Mihkel Virkus, Mikk Tasa, Oliver Kanniste, Ott Pabut, Rauno Pello, Tarmo Härmaorg ja Tauri Tuubel.

  Tutvu koolitajate ja disainijuhtidega lähemalt siin.

  Lisainfo EAS veebis: https://www.eas.ee/teenus/disainimeistriklass/

  Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

 • Ettevõtete valdkondlik diagnostika

  PROGRAMM ON AVATUD

  Küsi lisa:

   

   

   

   

   

   

  MARIKAI KARILAID 

  marikai@bda.ee 
  +372 56 46 1333

  Diagnositka annab ülevaate sinu ettevõtte hetkeolukorras ja aitab fikseerida lähtepunkti edasiste strateegiliste otsuste tegemiseks ja arendustegevuse planeerimiseks. Diagnostika näitab ära ettevõtte kitsaskohad ning arenguvajadused ja võimalused. Diagnostikat viivad läbi erapooletud eksperdid. 

  EASi programmi raames saate valida diagnostika ühes või mõlemas alltoodud valdkonnas:

  • turundus ja müük

  • tootmine/teenuse osutamine

  Diagnostika võtab aega kuni üks kuu, sealhulgas toimub ühepäevane külastus ettevõttesse. Vaatluse, intervjuude ja dokumentide analüüsi põhjal koostab ekspert diagnostika raporti. 

  Diagnostikat viivad läbi: Andro Kullerkupp, Jari Kukkonen, Raavo Kullamaa, Algis Perens, Viljar Moorits, Aleksandr Miina, Ingrid Joost, Roman Zahharov, Paavo Pauklin, Martin Goroško, Jakob Saks, Ruslan Raid, Argo Sildvee, Margus Jakobson, Indrek Saul.

  Tutvu diagnostiat läbiviivate ekspertidega lähemalt siin.

  Lisainfo ja osalemise tingimused leiad EAS veebist: https://www.eas.ee/teenus/valdkondlik-diagnostika/

  Ettevõtte diagnostikat on võimalik tellida ka ilma EASi vahenduseta ning ka muudes valdkondades, sh strateegia ja arenduse teemadel, Diagnostikaid viivad läbi vastava valdkonna eksperdid.

   

  Võta ühendust ja teeme sulle pakkumise sinu ettevõtte omapäradest ja vajadustest lähtuvalt.

 • Mentorlus turismiettevõtetele ja -organisatsioonidele

  PROGRAMM ON AVATUD

  Küsi lisa:

   

   

   

   

   

   

  MARIKAI KARILAID 

  marikai@bda.ee 
  +372 56 46 1333

  Koostöös EAS-i Turismiarenduskeskusega pakume personaalset mentorlust turismivaldkonna ärimudelite uuendamiseks. Personaalse mentrori abiga saate pulkadeks lahti võtta oma organisatsiooni ärimudeli ning leida uusi innovaatilisi lahendusi ärimudeli uuendamiseks ja tulude suurendamiseks.

  Mentorlust saavad kasutada kõik juriidilised isikud, kes on tegutsenud vähemalt 36 kuud, samuti riigi või kohaliku omavalitsuse asutused.

  Mentorluse tulemusel valmib uus või uuendatud rahvusvahelisele sihtturule suunatud ärimudel, mis sisaldab ka ühte järgmisest loetelust:

  • teenuse arendamist uuele senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;

  • personali, turunduse, tootmise või teeninduskvaliteedi arendamine;

  • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine ja rakendamine.

   

  Mentoritena on kaasatud: Ülle Puustusmaa, Meelis Kuuskler, Sille Roomets, Birgit Prikk, Elmo Puidet, Ülane Vilumets, Heidi Kakko, Kadi Elmeste, Andro Kullerkupp, Martin Goroško ja Kaira Kivi. Tutvu mentorite ja nende varasemate kogemustega lähemalt siin.

   

  Lisainfo ja mentorteenuse tellimine EAS veebis: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/turismitoetused/turismi-arimudelite-koolitusprogramm-ja-toetus

   

  Mentorlust on võimalik meilt tellida ka ilma EASi vahenduseta, mentorlust viivad läbi vastava valdkonna eksperdid nii Eestist kui ka välisriikidest. Võta ühendust ja teeme Sulle pakkumise sinu organisatsiooni omapäradest ja vajadustest lähtuvalt.

 • Teenusedisaini koolitused

  PROGRAMM ON AVATUD 

  Küsi lisa:

   

   

   

   

   

   

   

  ÜLLE PUUSTUSMAA

  ylle@bda.ee

  +372 58 040 801

  Teenusedisaini koolitusi on võimalik tellida ettevõtte-/organisatsioonisisese ühe- või mitmepäevase koolitusena. Paneme kokku koolitusprogrammi vastavalt teie vajadustele.

   

  Teenusedisaini koolitusel keskendume järgmisele küsimustele:

  Kuidas ma saaksin luua oma klientidele maksimaalselt hea kliendikogemuse ja elamuse? Kes on see inimene, kellele me oma toote või teenuse suuname? Millised on tema vajadused, mida ta peab oluliseks, millist kasutajakogemust ta väärtustab, millist emotsiooni otsib? Milliseid elemente oma teenus/toote pakkumises saaksin muuta ja paremini teha, et tagada parim teenindus ja kliendi lojaalsus? Kuidas leida ja võita uusi kliente läbi teenuse arenduse?

  Teenusedisain aitab (p)arendada seda, kuidas teenust kliendile pakutakse või kuidas toode kliendini jõuab ning millise emotsiooni saab klient toote või teenuse tarbimisest. Suurepärane teenuse kogemus tõstab olemasolevate klientide lojaalsust ning võimaldab lihtsamini võita uusi kliente.

  Teenusedisaini koolitusi viib läbi Ülle Puustusmaa.

  Lisaks koolitusele on võimalik tellida teenusedisaini audit, mis kaardistab teie organisatsiooni hetkeolukorra ja toob välja arenguvõimalused teenuste paremaks pakkumiseks. Samuti teenuste arendamise alat nõustamist.