top of page
Digitaliseerimise meistriklass

Digitaliseerimise meistriklass

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

BIRGIT ALJASTE 

birgit@bda.ee
+372 53 73 8733

Birgit Aljaste.JPEG

Digitaliseerimise meistriklass on programm, mille eesmärk on aidata tuvastada need ettevõtte protsessid ja tarneahelad, mille optimeerimine avaldab enim mõju ettevõtte konkurentsivõimele. Osalemise tulemusena valmib tippkoolitajate ja personaalse mentori toel organisatsiooni strateegilise arendamise plaan, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks.

Digitaliseerimise meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ-ga.​

Programmi teostavad suurte kogemustega koolitajad Aleksandr Miina, Lauri Antalainen, Juhan Pukk, Roger Allas ja mentorid. Samuti on töötubadesse kaasatud edukad praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi protsesside digitaliseerimisest.

Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad EAS veebist: https://eas.ee/services/digimeistriklass/ 

Järgmise grupi kandideerimise tähtaeg on 8.02.2023.

Sarnast programmi on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

 

Võta ühendust ja teeme sulle pakkumise sinu ettevõtte omapäradest ja vajadustest lähtuvalt.

Juhtide mentorprogramm

PROGRAMM ON TÖÖS

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

MARIKAI KARILAID 

atap@bda.ee 
+372 56 46 1333

Marikai Karilaid.jpg

Juhtide mentorprogramm on 6-kuuline programm, mis aitab luua eeldused ettevõtte mitmekordseks kasvuks ja saada välja omaniku/juhi asendamatuse lõksust. Programm koosneb koolitusprogrammist, mentii-mentori paarismentorlusest ning iseseisvatest töödest (ettevõtte kasvuplaani koostamine).

 

Programm aitab osalejal kasvada juhi ja ettevõtjana ning leida vastused ettevõtte kasvuks vajalike eesmärkide seadmiseks, ärimudeli arenduseks, ettevõtte positsioneerimiseks, protsesside arendamiseks ja müügi, turunduse, ekspordivõimekuse kasvuks.

Iga osalev ettevõtte võtmeisik (tegevjuht või omanik) saab koostööpaariliseks kogemustega mentori, kellega koos kogu programmi vältel ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada. Kõik programmis osalenud ettevõtted on programmi lõpuks loonud ettevõtte vajadustest lähtuva arenguplaani ning kasvanud on osaleja juhtimisalased oskused, teadmised ja võrgustik.

Programmi tellijaks on EAS ja meie partneriteks selle programmi väljatöötamisel ja elluviimisel on lisaks meie oma meeskonnale Kalev Kaarna ja Heidi Kakko.

Programmi viivad läbi 7 koolitajat: Heidi Kakko, Kalev Kaarna, Katrin Kiviselg, Nerius Jasinavicius, Elar Killumets, Raimo Ülavere, Hede-Kerstin Luik. Lisaks koolitajatele on kaasatud 25 kogenud mentorit. 

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad: https://eas.ee/services/juhtidementorprogramm/

Uus kandideerimisvoor avaneb peatselt. 

Strateegia praktikum

PROGRAMM ON TÖÖS

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

 

BIRGIT ALJASTE

birgit@bda.ee

+372 53 73 8733

Birgit Aljaste.JPEG

Strateegia praktikum aitab teil teha läbimõeldud strateegilisi valikuid oma ettevõtte edu tagamiseks. 4-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue konkurentsivõimelise strateegia 3-5 aastaks koos tegevuskavaga selle elluviimiseks. Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad ja personaalne mentor. Praktikum koosneb 6 töötoast, 8h mentortoest ja individuaalsest tööst, millest formuleerub strateegiline plaan. 

Strateegia praktikum on EASi ellu kutsutud programm, mida viime ellu koostöös suurte kogemustega koolitajate-praktikutega: Indrek Saul, Roger Allas, ja Kaarel Mikkin . Lisaks on kaasatud erinevad praktikud ja inspiratsiooniesinejad. 

Iga ettevõte saab koostööd teha kogenud mentoriga: Indrek Saul, Andro Kullerkupp, Birgit Linnamäe, Elmo Puidet, Heidi Kakko, Jana Koppel, Kari Maripuu, Margus Jakobson, Mart Maasik.

Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

Lisainfo EAS veebis: https://www.eas.ee/teenus/strateegia-praktikum/

Hetkel on programm käimas. Anname teada, kui avaneb kandideerimine uude gruppi.

Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

Disaini meistriklass

PROGRAMM ON TÖÖS 

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

BIRGIT ALJASTE

birgit@bda.ee

+372 53 73 8733

Birgit Aljaste.JPEG

Disaini meistriklass on 6-kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. Programm aitab kaasa ja loob tingimused, et ettevõtted jõuaksid uute toote- või teenusdisaini lahendusteni (prototüüp). Disaini meistriklassis osalemise tulemusena on ettevõtetes loodud eeldused, st teadlikkus ja kompetentsid, rakendamaks disaini kui instrumenti ettevõtte uute toodete-teenuste arendamisel ning turule toomisel.

Disaini meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Brand Manuali ja Design Mindsiga.

Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad Kaarel Mikkin ja Jane Oblikas ning tipptasemel disainijuhid: Alari Orav, Dan Mikkin, Egert Uibo, J. Margus Klaar, Janno Nõu, Joel Kotsjuba, Kadri Tuisk, Külliki Tafel-Viia, Lars-Erik Hion, Laura Kullerkupp, Maret Ringmäe, Markko Karu, Mihkel Güsson, Mihkel Masso, Mikk Tasa, Pent Talvet, Tarmo Härmaorg, Tauri Tuubel ja Ulvi Vahtra.

Tutvu koolitajate ja disainijuhtidega lähemalt siin.

Lisainfo EAS veebis: https://eas.ee/services/disainimeistriklass/
Hetkel on programm käimas. Anname teada, kui avaneb kandideerimine uude gruppi.

Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

Tippinnovaatorite programm

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

LO RIHVK 

lo@bda.ee 
+372 51 15 625

Lo Rihvk.jpg

Tippinnovaatorite programm on Eestis ainulaadne ettevõtete arenguprogramm, kus 10 ambitsioonikat ettevõtet saavad võimaluse Eesti ja välismaiste innovatsioonivaldkonna tippekspertide-​ ja mentorite toel välja töötada oma innovatsioonistrateegia ning 3-6 uut võimalust, millega saavutada oma ettevõtte järgmine arenguhüpe. Näiteks võite leida uued kliendisegmendid, keda te täna ei ole veel adresseerinud, või uued kanalid, mille kaudu kliente teenindada, või näiteks uued partnerid, kelle abil kliendile lisaväärtust pakkuda vmt. Aga mis veelgi olulisem, innovatsioon ja pidev uute lahenduste otsimine ja rakendamine muutub teie ettevõttes normaalsuseks ning innovatsioon saab osaks teie ettevõtte DNAst. 

Programm on üles ehitatud startup maailmas tuntud kiirendi formaadis, st töötame arendussprintides; teeme pidevalt progressiülevaateid; õpime tegutsedes, katsetades ja itereerides; toetame teadmiste, tööriistade ja nõuga. 

Programmi elluviimisesse on kaasatud 6 rahvusvahelist koolitajat ja mentorit globaalsest äridisaini agentuurist Business Models Inc ning 4 innovatsioonijuhtimise eksperti Eicorn ABst. Väliskoolitajad ja mentorid pakuvad globaalset vaadet ning kogemusi töötamisest maailma tippettevõtetega nagu IKEA, Mars, Heineken, Cisco, 3M, Unilever, Toyota, Volvo, Ramboll, Telia jne. Tutvu programmi koolitajate ja mentoritega siin.

Programmi tulemusena muutuvad osalenud ettevõtted tulevikukindlamaks ja on loodud eeldused kiireks kasvuks.

Programmi on ellu kutsunud EAS ning me viime seda ellu koos partnerite Tallinna Teaduspark Tehnopoli ja sõnumiagentuur Akkadianiga. Lisaks on programmi elluviimisesse kaasatud 2 globaalse haardega äriinnovatsioon liidrit - Business Models Inc ja Eicorn AB.

Lisainfo EASi veebis: https://eas.ee/services/tippinnovaatoriteprogramm/

Uus kandideerimisvoor avaneb peatselt. 

Teenusedisaini koolitused

PROGRAMM ON AVATUD 

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

 

ÜLLE PUUSTUSMAA

ylle@bda.ee

+372 58 040 801

Ülle Puustusmaa.jpg

Teenusedisaini koolitusi on võimalik tellida ettevõtte-/organisatsioonisisese ühe- või mitmepäevase koolitusena. Paneme kokku koolitusprogrammi vastavalt teie vajadustele.

 

Teenusedisaini koolitusel keskendume järgmisele küsimustele:

Kuidas ma saaksin luua oma klientidele maksimaalselt hea kliendikogemuse ja elamuse? Kes on see inimene, kellele me oma toote või teenuse suuname? Millised on tema vajadused, mida ta peab oluliseks, millist kasutajakogemust ta väärtustab, millist emotsiooni otsib? Milliseid elemente oma teenus/toote pakkumises saaksin muuta ja paremini teha, et tagada parim teenindus ja kliendi lojaalsus? Kuidas leida ja võita uusi kliente läbi teenuse arenduse?

Teenusedisain aitab (p)arendada seda, kuidas teenust kliendile pakutakse või kuidas toode kliendini jõuab ning millise emotsiooni saab klient toote või teenuse tarbimisest. Suurepärane teenuse kogemus tõstab olemasolevate klientide lojaalsust ning võimaldab lihtsamini võita uusi kliente.

Teenusedisaini koolitusi viib läbi Ülle Puustusmaa.

Lisaks koolitusele on võimalik tellida teenusedisaini audit, mis kaardistab teie organisatsiooni hetkeolukorra ja toob välja arenguvõimalused teenuste paremaks pakkumiseks. Samuti teenuste arendamise alat nõustamist.

Strateegia praktkum
JMP
Disaini meistriklass
TIP
Teenusedisain kooltused
bottom of page