Digitaliseerimise meistriklass

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

MARIKAI KARILAID 

marikai@bda.ee 
+372 56 46 1333

Marikai Karilaid.jpg

Digitaliseerimise meistriklass aitab tuvastada ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju ettevõtte konkurentsivõimele. 3-kuulise programmi tulemusena koostate tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga kõige kriitilisema protsessi digitaliseerimise plaani, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks. Saadud teadmisi ja kogemusi saate kasutada edaspidi järgmiste digitaliseerimise projektide edukaks elluviimiseks ja riskide maandamiseks – oskate teha õigeid IT-lahenduste valikuid ning edukalt juhtida digitaliseerimise protsessi.

Digitaliseerimise meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ-ga.​

Programmi teostavad suurte kogemustega koolitajad Aleksandr Miina, Lauri Antalainen, Juhan Pukk, Roger Allas ja mentorid. Samuti on töötubadel kaasatud edukad praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi protsesside digitaliseerimisest.

Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad EAS veebist: https://www.eas.ee/teenus/digitaliseerimise-meistriklass/

Sarnast programmi on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

 

Võta ühendust ja teeme sulle pakkumise sinu ettevõtte omapäradest ja vajadustest lähtuvalt.

Avalike teenuste arendusprogramm

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

MARIKAI KARILAID 

atap@bda.ee 
+372 56 46 1333

Marikai Karilaid.jpg

Avalike Teenuste Arendusprogrammi (ATAP) eesmärgiks on toetada avalikus sektoris toimuvat teenuste korrastamist, arendamist ja kasutajakeskse teenuse disaini põhimõtete ja oskuste levikut. Suuremaks eesmärgiks on avalike teenuste kvaliteedi tõus.

Programm keskendub väärtustele, mida disainmõtlemine loob nii avalikule sektorile kui teenuse pakkujale kui ka teenuse tarbijale. Programmi vältel tegeleb iga meeskond ühe teenuse arendamisega. 

 

Avaliku sektori väljakutsed teenuste loomisel on suured - tuleb arvestada nii seadusandluse, eelarvepiirangute kui ka avaliku tähelepanuga, mis uute tööviiside katsetamist ja eksperimenteerimist ei pruugi soosida. Teisalt aga suureneb nii asutuste juhtkonna, huvitatud osapoolte kui ka lõppkasutajate ootus saada teenustest maksimaalne väärtus minimaalse eelarve ja ajakulu juures. Asutuse sisesed tööprotsessid peavad olema optimeeritud, samas välisele kliendile ei tohi tekkida liigset halduskoormust ning vältida tuleb bürokraatlikku asjaajamist.

 

Programmi läbinud osalejatel ja meeskondadel on praktilised oskused ja teadmised avalike teenuste korraldamise ja arendamise osas, nad oskavad disainida teenuseid tulemuslikumaks võttes arvesse sihtrühma vajadusi.

Programmi tellijaks on Riigi Tugiteenuste Keskus ja BDA Consultingu partneriteks selle programmi ellu viimisel on Designminds OÜ ja Brand Manual OÜ.

Programmi viivad läbi kolm koolitajat: Jane Oblikas, Kaarel Mikkin ja Hille Hinsberg. Lisaks on igal osaleval meeskonnal toeks oma disainijuht ning programmi raames kohtutakse mitmete valdkondlike ekspertide, inspiratsiooniesinejate ja mentoritega. Koolitajate ja disainijuhtidega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad: https://www.bda.ee/atap

Kandideerimine on avatud kuni 15.oktoobrini! Kandideerimisvorm

Strateegia praktikum

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

 

HANNELE ALJASTE

hannele@bda.ee

+372 5649 1266

Hannele Aljaste.jpg

Strateegia praktikum aitab teil teha läbimõeldud strateegilisi valikuid just oma ettevõtte edu tagamiseks. 6-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue konkurentsivõimelise strateegia 3-5 aastaks koos tegevuskavaga selle elluviimiseks. Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad ja personaalne mentor. Praktikum koosneb 6 töötoast, 8h mentortoest ja individuaalsest tööst, millest formuleerub strateegiline plaan. 

Disaini meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida meie ellu viime. 

Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad-praktikud Indrek Saul, Jakob Saks, Kaarel Mikkin ja Jaak Lavin. Lisaks on kaasatud erinevad praktikud ja inspiratsiooniesinejad, nt Hede-Kerstin Luik. 

Iga ettevõte saab koostööd teha kogenud mentoriga: Indrek Saul, Andro Kullerkupp, Andrus Kuus, Birgit Linnamäe, Elmo Puidet, Heidi Kakko, Kari Maripuu, Margus Jakobson.

Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

Lisainfo EAS veebis: https://www.eas.ee/teenus/strateegia-praktikum/

Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

Disaini meistriklass

PROGRAMM ON AVATUD 

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

HANNELE ALJASTE

hannele@bda.ee

+372 5649 1266

Hannele Aljaste.jpg

Disaini meistriklass (DMK) on ligi 6 kuud kestev tootearendusprogramm, kus anname ettevõtete meeskondadele uued teadmised tootearendusest ja prototüüpimisest. Disaini meistriklass koosneb hetkeolukorra auditist (disainiaudit), 4 koolituspäevast (teooria, praktika, teiste ettevõtete kogemuslood) ning tootearendusprojekti elluviimisest koostöös disainijuhiga s.t personaalne mentortugi. Disaini meistriklassi lõpupäeval esitlevad kõik ettevõtted testitud prototüüpi.

Disaini meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Brand Manuali ja Design Mindsiga.

Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad Kaarel Mikkin ja Jane Oblikas ning tipptasemel disainijuhid: Alari Orav, Dan Mikkin, Egert Uibo, J. Margus Klaar, Jana Kukk, Janno Nõu, Janno Siimar, Joel Kotsjuba, Kadri Tuisk, Külliki Tafel-Viia, Lars-Erik Hion, Markko Karu, Martin Saar, Mihkel Güsson, Mihkel Masso, Mihkel Virkus, Mikk Tasa, Oliver Kanniste, Ott Pabut, Rauno Pello, Tarmo Härmaorg ja Tauri Tuubel.

Tutvu koolitajate ja disainijuhtidega lähemalt siin.

Lisainfo EAS veebis: https://www.eas.ee/teenus/disainimeistriklass/

Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

Mentorlus turismiettevõtetele ja -organisatsioonidele

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

MARIKAI KARILAID 

marikai@bda.ee 
+372 56 46 1333

Marikai Karilaid.jpg

Koostöös EAS-i Turismiarenduskeskusega pakume personaalset mentorlust turismivaldkonna ärimudelite uuendamiseks. Personaalse mentrori abiga saate pulkadeks lahti võtta oma organisatsiooni ärimudeli ning leida uusi innovaatilisi lahendusi ärimudeli uuendamiseks ja tulude suurendamiseks.

Mentorlust saavad kasutada vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilised isikud (AS, OÜ, SA, MTÜ), kelle arendatava ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine. Mentorteenus on ettevõtte põhine, soovitame kaasata mitu ärimudeli arendamise seisukohast olulist inimest.

Mentorteenuse fookusteemad on:

 

  • turismiteenuse arendamine uuele sihtrühmale või sihtturule

  • turunduse, personali ja teeninduskvaliteedi arendamine

  • teenuste arendamine kestlikumaks

  • teenuste ja protsesside digitaliseerimine, unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine ja rakendamine

  • ärimudeli riskide hindamine.

Mentorite meeskonnas on 24 kogenud eksperti, kelle hulgas ka 7 välismentorit. 

Vaata mentorite nimekirja ja tutvustusi (PDF).

 

Lisainfo ja mentorteenuse tellimine EAS veebis: SIIN

Mentorlust on võimalik meilt tellida ka ilma EASi vahenduseta, mentorlust viivad läbi vastava valdkonna eksperdid nii Eestist kui ka välisriikidest. Võta ühendust ja teeme Sulle pakkumise sinu organisatsiooni omapäradest ja vajadustest lähtuvalt.

Teenusedisaini koolitused

PROGRAMM ON AVATUD 

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

 

ÜLLE PUUSTUSMAA

ylle@bda.ee

+372 58 040 801

Ülle Puustusmaa.jpg

Teenusedisaini koolitusi on võimalik tellida ettevõtte-/organisatsioonisisese ühe- või mitmepäevase koolitusena. Paneme kokku koolitusprogrammi vastavalt teie vajadustele.

 

Teenusedisaini koolitusel keskendume järgmisele küsimustele:

Kuidas ma saaksin luua oma klientidele maksimaalselt hea kliendikogemuse ja elamuse? Kes on see inimene, kellele me oma toote või teenuse suuname? Millised on tema vajadused, mida ta peab oluliseks, millist kasutajakogemust ta väärtustab, millist emotsiooni otsib? Milliseid elemente oma teenus/toote pakkumises saaksin muuta ja paremini teha, et tagada parim teenindus ja kliendi lojaalsus? Kuidas leida ja võita uusi kliente läbi teenuse arenduse?

Teenusedisain aitab (p)arendada seda, kuidas teenust kliendile pakutakse või kuidas toode kliendini jõuab ning millise emotsiooni saab klient toote või teenuse tarbimisest. Suurepärane teenuse kogemus tõstab olemasolevate klientide lojaalsust ning võimaldab lihtsamini võita uusi kliente.

Teenusedisaini koolitusi viib läbi Ülle Puustusmaa.

Lisaks koolitusele on võimalik tellida teenusedisaini audit, mis kaardistab teie organisatsiooni hetkeolukorra ja toob välja arenguvõimalused teenuste paremaks pakkumiseks. Samuti teenuste arendamise alat nõustamist.