top of page
Digitaliseerimise meistriklass

Digitaliseerimise meistriklass

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

BIRGIT ALJASTE 

birgit@bda.ee
+372 53 73 8733

Birgit Aljaste.JPEG

Digitaliseerimise meistriklass on programm, mille eesmärk on aidata tuvastada need ettevõtte protsessid ja tarneahelad, mille optimeerimine avaldab enim mõju ettevõtte konkurentsivõimele. Osalemise tulemusena valmib tippkoolitajate ja personaalse mentori toel organisatsiooni strateegilise arendamise plaan, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks.

Digitaliseerimise meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ-ga.​

Programmi teostavad suurte kogemustega koolitajad Aleksandr Miina, Lauri Antalainen, Juhan Pukk, Roger Allas ja mentorid. Samuti on töötubadesse kaasatud edukad praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi protsesside digitaliseerimisest.

Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad EAS veebist: https://eas.ee/services/digimeistriklass/ 

Hetkel on programm käimas. Anname teada, kui avaneb kandideerimine uude gruppi.

Sarnast programmi on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

 

Võta ühendust ja teeme sulle pakkumise sinu ettevõtte omapäradest ja vajadustest lähtuvalt.

Turismi digimentorlus

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

MARIKAI KARILAID 

atap@bda.ee 
+372 56 46 1333

Marikai Karilaid.jpg

Turismi digimentorluse fookus on äriprotsesside digitaliseerimisel ja digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel ettevõtte/organisatsiooni ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Teenuse tulemusel valmib digitaliseerimise teekaart.

 

Eesmärgi saavutamiseks saab iga osalev ettevõte/organisatsioon koostööpaariliseks kogemustega mentor-​konsultandi, kellega koos oluliste digitaliseerimise teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada. 

Ootame osalema vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Programmi tellijaks on EAS ja meie partneriteks selle programmi väljatöötamisel ja elluviimisel on Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ.

Mentor-konsultantide nimekirjas on 8 erineva profiili ja praktilise kogemusega eksperti. Nendega saad tutvuda SIIN.

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad: https://eas.ee/teenused/turismi-digimentorlus/

Turismi kestliku arengu mentorteenus

PROGRAMM ON AVATUD

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

MARIKAI KARILAID 

atap@bda.ee 
+372 56 46 1333

Marikai Karilaid.jpg

Mentorteenuse sisuks on ettevõtte/organisatsiooni kestlikkuse hetkeseisu kaardistamine ja teekaardi väljatöötamine. 

 

Mentorteenus aitab turismiettevõttel kujundada süsteemset lähenemist äritegevusega seotud keskkonnaalaste, sotsiaalsete ning ärijuhtimise mõjude, riskide ja võimaluste juhtimiseks. Teekaardiga paneb ettevõte paika mõjukohad, eesmärgid, mõõdikud, tegevusuunad ja juhtimisstruktuuri kestlikkuse aspektides. Teekaart aitab sõnastada, kuidas kestlikkuse tegevusi eesmärgipäraselt juhtida, arengut monitoorida ning huvigruppidele avalikustada (raporteerida).

 

Ettevõte paariliseks on kogenud mentor, kellega koos luuakse järgmiseks kolmeks aastaks praktilisest sammudest koosnev kestlikkuse teekaart.

Vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - sh kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Programmi tellijaks on EAS ja meie partneriteks selle programmi väljatöötamisel ja elluviimisel on Sustinere OÜ.

Mentorite nimekirjas on 9 erineva profiili ja praktilise kogemusega eksperti. Nendega saad tutvuda SIIN.

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad Puhka Eestis lehelt SIIT.

Juhtide mentorprogramm

PROGRAMM ON TÖÖS

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

MARIKAI KARILAID 

atap@bda.ee 
+372 56 46 1333

Marikai Karilaid.jpg

Juhtide mentorprogramm on 6-kuuline programm, mis aitab luua eeldused ettevõtte mitmekordseks kasvuks ja saada välja omaniku/juhi asendamatuse lõksust. Programm koosneb koolitusprogrammist, mentii-mentori paarismentorlusest ning iseseisvatest töödest (ettevõtte kasvuplaani koostamine).

 

Programm aitab osalejal kasvada juhi ja ettevõtjana ning leida vastused ettevõtte kasvuks vajalike eesmärkide seadmiseks, ärimudeli arenduseks, ettevõtte positsioneerimiseks, protsesside arendamiseks ja müügi, turunduse, ekspordivõimekuse kasvuks.

Iga osalev ettevõtte võtmeisik (tegevjuht või omanik) saab koostööpaariliseks kogemustega mentori, kellega koos kogu programmi vältel ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada. Kõik programmis osalenud ettevõtted on programmi lõpuks loonud ettevõtte vajadustest lähtuva arenguplaani ning kasvanud on osaleja juhtimisalased oskused, teadmised ja võrgustik.

Programmi tellijaks on EAS ja meie partneriteks selle programmi väljatöötamisel ja elluviimisel on lisaks meie oma meeskonnale Kalev Kaarna ja Heidi Kakko.

Programmi viivad läbi 7 koolitajat: Heidi Kakko, Kalev Kaarna, Katrin Kiviselg, Nerius Jasinavicius, Elar Killumets, Raimo Ülavere, Hede-Kerstin Luik. Lisaks koolitajatele on kaasatud 25 kogenud mentorit. 

Lisainfo ja osalemise tingimused leiad: https://eas.ee/services/juhtidementorprogramm/

Hetkel on programm käimas. Anname teada, kui avaneb kandideerimine uude gruppi.

Strateegia praktikum

PROGRAMM ON TÖÖS

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

 

HANNELE ALJASTE

hannele@bda.ee

+372 56 49 1266

Hannele Aljaste_edited.jpg

Strateegia praktikum aitab teil teha läbimõeldud strateegilisi valikuid oma ettevõtte edu tagamiseks. 4-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue konkurentsivõimelise strateegia 3-5 aastaks koos tegevuskavaga selle elluviimiseks. Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad ja personaalne mentor. Praktikum koosneb 6 töötoast, 8h mentortoest ja individuaalsest tööst, millest formuleerub strateegiline plaan. Lisaks on igal ettevõttel võimalus kohtuda Sustinere kestlikkuse eksperdiga. 

Strateegia praktikum on EASi ja Kredexi Ühendasutuse ellu kutsutud programm, mida viime ellu koostöös suurte kogemustega koolitajate-praktikutega: Indrek Saul ja Kaarel Mikkin . Lisaks on kaasatud erinevad praktikud ja inspiratsiooniesinejad, nt Leila Haugas ja Hede-Kerstin Luik. 

Iga ettevõte saab koostööd teha kogenud mentoriga: Indrek Saul, Andro Kullerkupp, Birgit Linnamäe, Heidi Kakko, Jana Koppel, Kaarel Mikkin, Kari Maripuu, Mart Maasik.

Tutvu koolitajate ja mentoritega lähemalt siin.

Lisainfo EAS veebis: https://www.eas.ee/teenus/strateegia-praktikum/

Hetkel on programm käimas. Anname teada, kui avaneb kandideerimine uude gruppi.

Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

Disaini meistriklass

PROGRAMM ON TÖÖS 

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

BIRGIT ALJASTE

birgit@bda.ee

+372 53 73 8733

Birgit Aljaste.JPEG

Disaini meistriklass on 6-kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. Programm aitab kaasa ja loob tingimused, et ettevõtted jõuaksid uute toote- või teenusdisaini lahendusteni (prototüüp). Disaini meistriklassis osalemise tulemusena on ettevõtetes loodud eeldused, st teadlikkus ja kompetentsid, rakendamaks disaini kui instrumenti ettevõtte uute toodete-teenuste arendamisel ning turule toomisel.

Disaini meistriklass on EASi ellu kutsutud programm, mida me viime ellu koos partnerite Brand Manuali ja Design Mindsiga.

Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad Kaarel Mikkin ja Jane Oblikas ning tipptasemel disainijuhid: Alari Orav, Dan Mikkin, Egert Uibo, J. Margus Klaar, Janno Nõu, Joel Kotsjuba, Kadri Tuisk, Külliki Tafel-Viia, Lars-Erik Hion, Laura Kullerkupp, Maret Ringmäe, Markko Karu, Mihkel Güsson, Mihkel Masso, Mikk Tasa, Pent Talvet, Tarmo Härmaorg, Tauri Tuubel ja Ulvi Vahtra.

Tutvu koolitajate ja disainijuhtidega lähemalt siin.

Lisainfo EAS veebis: https://eas.ee/services/disainimeistriklass/
Hetkel on programm käimas. Anname teada, kui avaneb kandideerimine uude gruppi.

Sarnast programmi või selle mooduleid on võimalik tellida ka oma meeskonnale ettevõttesisese koolitusena. Mugandame programmi vastavalt sinu ettevõtte vajadustele.

Teenusedisaini koolitused

PROGRAMM ON AVATUD 

Küsi lisa:

 

 

 

 

 

 

 

ÜLLE PUUSTUSMAA

ylle@bda.ee

+372 58 040 801

Ülle Puustusmaa.jpg

Teenusedisaini koolitusi on võimalik tellida ettevõtte-/organisatsioonisisese ühe- või mitmepäevase koolitusena. Paneme kokku koolitusprogrammi vastavalt teie vajadustele.

 

Teenusedisaini koolitusel keskendume järgmisele küsimustele:

Kuidas ma saaksin luua oma klientidele maksimaalselt hea kliendikogemuse ja elamuse? Kes on see inimene, kellele me oma toote või teenuse suuname? Millised on tema vajadused, mida ta peab oluliseks, millist kasutajakogemust ta väärtustab, millist emotsiooni otsib? Milliseid elemente oma teenus/toote pakkumises saaksin muuta ja paremini teha, et tagada parim teenindus ja kliendi lojaalsus? Kuidas leida ja võita uusi kliente läbi teenuse arenduse?

Teenusedisain aitab (p)arendada seda, kuidas teenust kliendile pakutakse või kuidas toode kliendini jõuab ning millise emotsiooni saab klient toote või teenuse tarbimisest. Suurepärane teenuse kogemus tõstab olemasolevate klientide lojaalsust ning võimaldab lihtsamini võita uusi kliente.

Teenusedisaini koolitusi viib läbi Ülle Puustusmaa.

Lisaks koolitusele on võimalik tellida teenusedisaini audit, mis kaardistab teie organisatsiooni hetkeolukorra ja toob välja arenguvõimalused teenuste paremaks pakkumiseks. Samuti teenuste arendamise alat nõustamist.

Strateegia praktkum
JMP
Disaini meistriklass
Turismi digimentorlus
Teenusedisain kooltused
Turismi kestlikkuse mentorteenus
bottom of page