top of page

38% PKT toetusest said meie kliendid

EASist said toetust 29 turismiprojekti, millest kuue väljatöötamise ja arendamise juures oli meil hea võimalus oma nõu ja jõuga abiks olla. Kokku said meie kliendid toetusrahastust 7,4 miljonit eurot, mis on ca 38% kogu jagatud summast.


EAS rahastas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmes 29 projekti Hiiu, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Võru maakonnas kokku 19,5 miljoni euroga. Järgnevalt lühike ülevaade projektidest, mille puhul ka meie kaasa aitasime.


Teemapark Liikluslinn saab juurde hoone, kus asuvad libeda- ja pimedasõidurada ning õppeklass. Atraktsioonid on ühtaegu mängulised kui ka õpetlikud. Liikluslinna atraktsioonid on suunatud lastega peredele.


Senise Haanja vallaga oli meil kolm projekti, millest kaks said rahastuse. Suurima summa sai Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks – ligi 1,5 miljonit eurot. Selle eest rajatakse Haanja puhke- ja spordikeskuse kergliiklustee, valgustus rulluisurajal, lasketiiru stardi- ja finišiala laiendus, tehislumetootmise pumplahoone ja kõrgsurvetorustik. Veidi väiksema mahuga projektiks, aga mis külastajatele on vast veelgi tuntum, on Suure Munamäe vaatetorn. Tööde käigus lisatakse valgusinstallatsioonid, laste mängualad ning valmib uus ekspositsioon.


Ka Rakvere linnas tegelesime kahe objektiga. Rakvere saab endale projekti järgselt esindusliku ajaloolise vanalinna peatänava, mis muudetakse kaasaegseks jalakäijatesõbralikuks promenaadiks, mis ühendab tänast linnakeskust Rakvere peamise vaatamisväärsuse ehk vallimäega. Pikast tänavast saab atraktiivne külastuskoht nii kohaliku elaniku kui ka külastaja jaoks. Ja kohe Pikk tänava naabruses asub Rakvere Vallimägi. Sellele ehitatakse välja Laululava kompleks, mis saab olema kaasaegne unikaalne esinemispaik ning vabaõhu meelelahutuskeskus erinevate sündmuste läbiviimiseks. Kokku sai Rakvere linn toetust 4,4 miljonit eurot.


Kuuendaks objektiks oli senise Käina valla ja praeguse Hiiumaa valla turismiatraktsioon Tuuletorni Elamuskeskus. Veidi alla miljoni eurose toetuse abil valmib Käinasse ujulaga samasse hoonesse aastaringselt külastajatele avatud meelelahutuslik Hiiumaad tutvustav turismiatraktsioon. Kuuel korrusel asuva ekspositsiooni ja tegevuskeskkonna kaudu räägitakse lugusid Hiiumaast, loodusest ja kultuuripärandist.


Projektidega tegelesid meie meeskonnast Ülle Puustusmaa ja Liina Karotamm.

Comments


bottom of page