top of page

Mis juhtub, kui teie projekti juhib BDA

Igal projektidega tegeleval ettevõttel ja projektijuhil on oma käekiri. Meie tagame parima tulemuse tehes seda nii:

1)      Alustame alati lõpptulemust silmas pidades Projekti tuleb alustada õige jalaga ning selge sihiga. Projekti esimese tegevusena vaatame koos teiega üle, kas kõik osapooled on tööde sisust, mahtudest ja oodatavast tulemusest  ühtmoodi aru saanud, sh lepime kokku olulisemad vahe-etapid ning kirjeldame maksimaalselt detailselt ära lõpptulemuse. See tagab ühise arusaamise, mida projektiga soovitakse saavutada ning mida selleks on vaja teha. Kõrvaldame üksteisest möödarääkimise riskid.

2)      Tagame sujuva protsessi. Projekti tõrgeteta elluviimise eeldusteks on hea planeerimine, selge ülesannete ja vastutuse jaotus ning pidev kommunikatsioon.

  1. Mõtleme alati kaks sammu ette, et vältida nn tulekahjude kustutamist. Sellega tagame projekti ajakavast ja eelarvest kinnipidamise ning maandame riske.

  2. Projekti meeskonna sees lepime rollid ja ülesanded selgelt kokku. Projekti üldise käekäigu ja tulemuste saavutamise eest vastutab alati projektijuht.

  3. BDA sisene projektimeeskond arutab projektiga seotud teemasid regulaarselt vähemalt kord nädalas. Vahetame infot, kontakte, lahendame koos probleeme. Mitu pead on mitu pead.

  4. Tagame pideva sisulise suhtluse kõigi projekti oluliste osapoolte vahel (nt projekti käekäiku kirjeldavad regulaarsed e-mailid vähemalt, projektimeeskonna koosolekud), et te oleksite alati kursis projekti seniste saavutuste ning lähituleviku plaanidega. Kliendid on meile ütelnud, et parim projekt on see, mille detailidesse ei pea ise süvenema ja saab tegeleda strateegiliste küsimustega.

  5. Projekti elluviimist lihtsustavad ja kiirendavad meie endi poolt varasemate kogemuste baasil loodud kontroll-nimekirjad ja -vormid, mis aitavad meeles pidada detaile ja tagada alati teenuse ühtlase kvaliteedi.

3)      Oleme meeskonnatöö usku. Teostame kõiki projekte meeskonnana. See võimaldab kaasata parima teadmise nii ettevõtte seest kui ka meie laiast ekspertide võrgustikust. Samuti võimaldab see reageerida kiiresti ja paindlikult ootamatult suurenenud töövoole ning tagada vajadusel projektimeeskonna liikme sujuv asendamine.

4)      Viimistleme lõpptulemuse. Meie poolt teostatud projekt lõppeb alati korrektse projekti aruandega/ kokkuvõttega, milles kirjeldame projekti eesmärke, saavutatud tulemusi, olulisemaid läbiviidud tegevusi ning meiepoolseid soovitusi sarnaste projektide teostamiseks tulevikus. Kliendile anname üle kõik projekti käigus loodud olulisemad materjalid ja dokumendid.

Kui teie projekti puhul päris nii ei läinud, siis on vabalt lubatud nuriseda ja meid vaibale kutsuda!

Lo Rihvk


コメント


bottom of page