top of page

10 suurimat innovatsiooniviga


Innovatsioon on ettevõtte suutlikkuse, kasvu ja väärtuse mõõdupuu. Innovatsioon jääb tihti vaeslapseks siis, kui ettevõte on raskustes, kuigi võiks just sellises seisus ettevõtte uuesti särama panna.


Allpool nimekiri juhtimisvigadest (Businessweeki valikul), mis tapavad innovatsiooni:

  • Andekate inimeste vallandamine. Kuna andekate inimeste tööl hoidmine kajastub raamatupidamises mitte investeeringu, vaid kuluna, siis rasketel aegadel eelistatakse kokku hoida personalikuludelt. Eriti nende inimeste pealt, kes on andekad, tulemuslikud ja seetõttu hästi makstud.

  • Tehnoloogia valdkonna kulude vähendamine. Tarbijatega suhtlemine ja suhtevõrgustiku loomine on tänapäeval otseselt kinni tehnoloogilistes võimalustes. Kui tahad olla oma klientidele lähemal ja seal, kus sünnivad uudised, siis investeeri infotehnoloogiasse.

  • Riskide vähendamine. Innovatsioon eeldab erinevate võimaluste kaalumist ja kaotuse võimalusega arvestamist. Majanduslangus ja kehvemad olud sunnivad juhid konservatiivsemalt otsustama. Selle instinktiga peab võitlema!

  • Uute toodete arenduse peatamine. Uute toodete ja teenuste väljatöötamine tähendab ettevõttele kulusid ja enamasti mitte väikeseid. Lahjadel aegadel loobutakse kergekäeliselt kulutustest tooteuuendustele. Kui majandus jälle edenema hakkab, siis on need ettevõtted hädas, sest ei ole midagi, mida turule pakkuda. Juhatuses vahetatakse kasvule orienteeritud liikmed välja kulude kärpimist pooldavate liikmetega. Sente pigistav juht on hea halbade aegade üleelamiseks, kuid ei suuda ettevõtet toita siis, kui on aeg kasvada. Kulude kärpimist pooldavad ettevõtted ülehindavad halbade aegade kestust.

  • Taganemine üleilmastumisest. Ülemaailmne tegutsemine on kulukas ja ettevõtted alustavad kulude kokkuhoidu tihti tagasitõmbumisega uutelt turgudelt. See on aga suur viga, sest uued turud on uue käibe, ärimudelite ja andekate inimeste allikas. Just see, mida kehvadel aegadel turgutuseks vaja.

  • Innovatsioon võetakse arengustrateegiatest välja. Kaitsepositsioonile asudes võetakse strateegilistest plaanidest välja innovatsioon ja asendatakse süsteemide juhtimise ja kulude vähendamisega. Kui nii otsustab juhtkond, siis käitub varsti nii kogu organisatsioon. Seda inertsi rõõmus uudis turu tõusust enam peatada ei suuda.

  • Tulemuslikkuse mõõdupuud muutuvad. Tunnustust leiavad turvalised sooritused väheambitsioonikate eesmärkide nimel. See toob kaasa riske vältiva käitumise üldisemalt. Ja veelkord – kui turg uuesti aktiivselt tõusma hakkab, siis on hädas need ettevõtted, kes seni on liiga ettevaatlikud ja konservatiivsed olnud.

  • Hierarhia on olulisem kui koostöö. Rasked ajad toovad alati kaasa väikse paanika ja soovi kogu tegevust detailideni kontrollida. Rangemad reeglid, suurenenud bürokraatia ja kitsenenud juhtimisstruktuur halvavad kiire otsustamise võime.

  • Taganemine kindlusemüüride taha. Turulangusest hirmunud ettevõtted vähendavad ettevõtteväliste konsultantide palkamist, selle asemel, et hädas olles tuua sisse uut ja innovatiivset teadmist ettevõtte arenguvõimaluste kohta. Sellisest teadmisest ilma jäämine võib halvata ettevõtte rahvusvahelist läbilöögivõimet.


Comentarios


bottom of page