top of page

BDA ekspordib Ajujahi kogemuse Gruusiasse

Olime EASi pikaajaline koostööpartner Eesti suurima ettevõtluskonkursi „Ajujaht“ elluviimisel aastatel 2007-2012. Lisaks Ajujahile oleme koos partneritega ellu kutsunud Eesti-Soome koostööprojekti StartSmart! (www.startsmart.me), mis keskendub alustavate ettevõtjate koolitamisele ja toetamisele (osalenud üle 2000 noore). Samuti oleme läbi viinud arvukalt alustavate ettevõtete koolitusprogramme koostöös EASi ja ettevõtlusinkubaatoritega, korraldanud alustavate ettevõtjate mentorklubisid Eesti erinevates paikades, nõustanud alustavaid ettevõtjaid ettevõtte käivitamisel jmt. 

Nende projektide, aga eelkõige Ajujahi konkursi läbiviimisel saadud kogemus, väljatöötatud protsessid ja metoodikad ning tekkinud võrgustik investoritest, mentoritest, lektoritest ja ettevõtjatest on väärtus, mida soovime ka teiste riikidega jagada. 


Meie soov saab teoks tänu Eesti Välisministeeriumi arenguabile, mis võimaldab meil anda oma panus Gruusia ettevõtluskeskkonna ja noorte ettevõtlikkusse arendamisse. Läheme jagame Gruusiaga Eesti kogemusi rahvusvahelise konkurentsivõimega innovatiivsete ärimudelitega alustavate ettevõtete loomisel ja toetamisel. Eesti IKT valdkonna kiire areng, ettevõtluse edendamiseks loodud algatused ja tugistruktuurid ning edukad start-upid on pälvinud maailmas palju tähelepanu ning võiksid olla eeskujuks ka Gruusia ettevõtlikele inimestele. 


Projekti käigus kutsume ellu ja viime läbi inspireeriva ja võistlusliku ettevõtlusprogrammi „Tbilisi Ülikooli Ettevõtlusakadeemia“, millesse loodame kaasata vähemalt 1000 tudengit. Erinevalt Ajujahist, ei ole tegemist äriideede konkursiga, vaid programmi valitakse osalejad nende potentsiaali ja motivatsiooni alusel ning keskendutakse enam inimeste, mitte ainult ideede arendamisele. Lisaks Gruusias kohapeal toimuvale programmile, toome parimad osalejad ka Eestisse, et tutvustada Eesti startup maastikku – ettevõtteid, inkubaatoreid, kiirendeid, investoreid jmt. 


Loodame, et suudame saavutada selle, et sarnaseid ettevõtlusprogramme ja konkursse viidaks Gruusias ellu kohalikul algatusel ka edaspidi. Loodame, et anname selleks piisavalt inspiratsiooni ning oskusi. 


Lisainfo:

Lo Rihvk lo@bda.ee +372 51 15 625  


Comments


bottom of page