top of page

BDA viib läbi diagnostikat ja mentorlust EASi ettevõtte arenguprogrammis

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) teeb ettevõtte arenguprogrammi raames tihedat koostööd BDA Consulting OÜ-ga, et pakkuda programmis osalevatele ettevõtetele igakülgselt mentori tuge ning laiahaardelist ja põhjalikku diagnostikat. Ettevõtte arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist


Ambitsioonikatele ettevõtetele suunatud EASi ettevõtte arenguprogramm aitab ettevõttel pikaajalisi plaane koostada ja kasvueesmärke ellu viia. Programm toetab ettevõtte arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust. Arenguprogrammis osalemine ei tähenda niivõrd toetusraha taotlemist ja saamist, vaid just igakülgset abi ettevõtte strateegilise vaate ja pikaajalise plaani paikasaamiseks. Arenguplaani elluviimisele aitab EAS kaasa individuaalse lähenemise ning pakutavate teenustega, kombineerides neid konkreetse ettevõtte vajaduste järgi.

Esmalt läbib iga arenguprogrammis osalev ettevõte hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistuse. Teise etappi pääsenud ettevõtetel tuleb koostada pikaajaline strateegiline arenguplaan, mille väljatöötamisse on võimalik kaasata valdkondliku diagnostika eksperti ja/või kasutada kogenud mentori abi. Programmi viimases etapis viiakse arenguplaan ellu.


BDA on EAS-i koostööpartneriks nii diagnostika kui ka mentorteenuse pakkumisel. Meeskonda oleme kaasanud kogenud ning tunnustatud eksperte, ettevõtjatest ja juhtidest praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt.


Diagnostika teenuse abil saab ettevõte erapooletu eksperthinnangu, mis näitab ettevõtte võimekust saavutada planeeritud kasvueesmärke. Diagnostika teostatakse lähtuvalt ettevõtte peamistest kitsaskohtadest, kas turunduse ja müügi, tootearenduse, arenduse või strateegia valdkonnas.

Tänaseks teenust kasutanud ettevõtjad on hinnanud diagnostikat väga vajalikuks. Tagasisides on toodud ära näiteks järgmist:  • Mitmed diagnostika ettepanekud on praktiliseks sisendiks firma järgmistele arendustegevustele. • Teadvustas meile meie kitsaskohti. Diagnostika raport hoiab sihi silme ees. Mentorteenust kasutades saab ettevõtja endale toeks kogenud mentori, kes toetab teda strateegilise arenguplaani koostamisel ja elluviimisel. Mentor juhendab, kuidas eesmärke püstitada, nende saavutamist planeerida ning pikaajalist strateegiat ka edukalt ellu viia, aitab hoida strateegilise planeerimise ettevõtja jaoks prioriteetsena muude igapäevaste teemade kõrval.


Mõlema BDA poolt pakutava teenuse puhul on oluliseks väärtuseks eksperdi/mentori soovitused – uued ideed ettevõtte kasvuks, tooteinnovatsiooniks, ekspordivõimekuse kasvuks!


Mentorluse olemusest loe ka http://bda.ee/mentorlus/ 

Ettevõtte arenguprogrammi eesmärkide, osalemise kriteeriumite ning etappidega saab lähemalt tutvuda EASi veebilehel.


Lisainfo

Marikai Karilaid BDA Consulting OÜ partner marikai@bda.ee


Kommentare


bottom of page