top of page

DISAINI MEISTRIKLASS - IDEEST PROTOTÜÜBINI

EAS koostöös meie, Brand Manuali ja Design Mindsiga kutsub taas Disaini meistriklassi (p)arendama oma tooteid ja teenuseid!


Varasem osaleja Madis Jaagura (TFTAK) kirjutab kogemusest:

"Meie jaoks oli programm väga postiivne ja õpetlik. Tuletas meelde, kui oluline on kliendi tundmine ja prototüüpimine. Lisaks tutvustati õpitubades erinevaid tehnikaid, kuidas saada kiiret tagasisidet tootele/teenusele. Disainijuhi roll antud projektis oli väga väärtuslik. Ta aitas meil vaadata oma teenust teise nurga alt, küsides õigeid küsimusi ja juhtides tähelepanu kitsaskohtadel. Tulemuseks oli kasutajasõbralikum mikrobioomiraport, mis annab inimestele juhised, kuidas iseenda tervise eest hoolitseda. Usume, et ilma Disaini meistriklassist osa võtmata oleks mikrobioomiraport kasutajasõbralikumaks muutmisele kulunud oluliselt rohkem aega. Oleksime pidanud põhinema oletustel


Programmi soovitame kõigile ettevõtetele, kes soovivad, et nende tooted looksid nende klientidele väärtust. Põhiline kasu oli mõtteviisi muutuses, kuidas sa näed oma toodet ja kuidas seda näha läbi kliendi silmade. Disaini meistriklass on teekond mõtteviiside ja arusaamade muutmiseks. Õppisime viima läbi kliendiintervjuusid, prototüüpimist ning tegema teadlikku tootearendust. Suurim avastus on ilmselt see, et kliendiga kohtudes, nt viies läbi intervjuusid, õpid väga palju ka oma toote kohta. Teiseks, prototüüpida saab arvatust kiiremini, ilma reaalset toodet omamata. Meistriklass soovitame kõigile, kes tahavad jõudu turule eduka toote või teenusega, mis päriselt arvestab tarbija huvide ja vajadustega."


Programmi eesmärk on koostöös personaalse disainijuhiga ellu viia tootearendusprojekt. Me ei fokusseeri programmis tippdisainile, vaid keskendume teie ärile ja klientide vajadustele vastavate lahenduste loomisele.


Disaini meistriklass on ligi 6 kuud kestev intensiivne programm, mis koosneb järgmistest etappidest:

  • Avapäev ja tutvumine disainijuhtidega

Iga ettevõte saab endale kogu meistriklassi ajaks partneriks tipptasemel disainijuhi, kes viib läbi disainiauditi, toetab ja mentordab ettevõtet töötubades ning tootearendusprojekti elluviimisel.

  • Hetkeolukorra disainiaudit

Disainiauditi eesmärk on kaardistada ettevõtte disainikasutust, analüüsida arengusuundi, selgitada välja piirangud, uued võimalused ning panna paika edaspidine tegevuskava ehk mida ettevõte peab ja saab ellu viia saavutamaks soovitud tulemusi.

  • 4 töötuba ning lühiveebikoolitused

MÕISTA, DEFINEERI, IDEESTA, DISAINI ehk läbime programmis kogu tsükli alates disainmõtlemise ABC-st kuni prototüüpimiseni ning testimiseni. Praktilise programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad Kaarel Mikkin ja Jane Oblikas. Lisaks on igale koolituspäevale kaasatud praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi tootearendusest ja disaini rakendamisest oma ettevõttes.

  • Arendustööd koostöös meeskonna ja disainijuhiga

Iseseisvad tööd ja tootearendusprojekti iseseisev elluviimine koostöös disainijuhiga (30h disainijuhi tuge).

  • Lõpuüritus

Osalevad ettevõtted kaitsevad žürii ees oma arendusideid ja prototüüpe. Disaini meistriklass annab välja 10 000 € suuruse peapreemia disaini ellurakendamiseks ettevõttele, kes läbib programmi kõige edukamalt!


Loe lisaks Disaini meistriklassi kohta: http://bit.ly/DMKveebileht

Tutvu koolitajate ja disainijuhtidega: https://bit.ly/DMKdisainijuhid

KANDIDEERI PROGRAMMI:


Kandideerimistähtaeg on 29.09.2020! Programmi pääseb 20 ettevõtet ning ettevõtted jaotatakse kahte paralleelsesse gruppi.


Disaini meistriklass on saanud varasematelt osalejatelt väga positiivset tagasisidet. Meistriklassi keskmine soovitushinnang on lausa 9,64 punkti 10 punktist!


Küsi lisainfot:

Hannele Aljaste

disain@bda.ee

56491266

Comments


bottom of page