top of page

Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse arendusplaanid said uuendatud

BDA Consulting lõi kaasa Palivere  tervise- ja harrastusspordi ning rekreatsioonikeskuse arengukava koostamisel.


Lääne-Eestis on keskmiselt vähem terviseradasid ja harrastusspordi viljelemiseks sobivat väljaarendatud keskkonda, Läänemaal on Palivere ainuke terviklikult arendatav tervise- ja harrastusspordi ning rekreatsioonikeskus.


Aastatepikkune arendustegevus on andnud kogemusi ja tulemusi, olemas on olnud eestvedajad, olemas mitmedki eelprojektid. Edukaks konkureerimiseks Eesti tervisespordi, aktiivse puhkuse  ja turismiteenuste turul on Palivere keskuses vajalik pakkuda terviklikku kvaliteetset ja sihtgruppide vajadustega sisuliselt arvestavaid teenuseid, mis tagaks elamusliku külastuse ja külastaja heaolu tervikliku külastusteekonna ulatuses.


Olukord  tingis vajaduse uuendada arengukava ja siin tuli appi BDA Consulting. Üheskoos arendajate, sidusorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja teenuse kasutajatega vaagiti hetkeolukorda ja võimalusi ning lepiti kokku arenguvisioon, eesmärgid, sihtgrupid ning vastav tegevuskava.


Üsna kindlasti võib väita, et osalejate arusaamised ühtlustusid oluliselt ning ühiselt, kokkuleppeliselt ja ühtmoodi eesmärke ning partnerite rolli mõistes on loodud vägagi oluline eeldus selleks, et plaanitu ka teostatud saaks.

Soovime Paliverele keskusele kiiret arengut ja palju rahulolevaid harrastajaid ja kliente! 


Ülle Puustusmaa Partner ja vanemkonsultant ylle@bda.ee 

Comments


bottom of page