top of page

Projektimeeskond – ka meeskond, kui lubateMeeskondi on tugevamaid ja nõrgemaid, suuremaid ja väiksemaid, püsivamaid ja ajutisemaid. Oma tööelu kestel panustame nii mõnegi meeskonna püüdlustesse, kogeme sünergiat või siis ka mitte.


Konsultandi töö eripära on ehk see, et pea iga kliendiga koostöös luuakse uus meeskond konkreetse projekti teostamiseks.  Pole just palju aega läbida meeskonna  kujunemise erinevaid faase ega võimalust oma äranägemise järgi meeskonda komplekteerida. 


Kui siis leiame end olukorrast, kus meeskond  moodustub  erinevatest partneritest, organisatsioonidest, kes juhtumisi ka eri riikidest, mis toob kaasa erisused harjumuspärastes töömeetodites, suhtlusnormides,  otsustusprotsessides;  lisagem siia juurde veel kommunikatsioonihäired vastastikustes ootustes, lühikese, edasilükkamatu tähtaja ning olemegi kokku saanud eeldused kriitilise situatsiooni tekkeks. Kuidas kirjeldatud olukorras siiski jõuda soovitud tulemuseni? Siinkohal katsetamiseks hiljuti läbiproovitud retsept:


  • Suur annus juhtpartneri motivatsiooni, sisendinfo hankimise tõhusust ja koostöövalmidust segada kokku konsultandi motiveerituse, oskuste ja teadmistega.

  • Lisada tähtajast tulenev annus toimekaid öötunde. 

  • Mõne osapoole tegematajätmisest  tingitud meeleolulanguse ja käegalöömismeeleolu tasakaalustamiseks tihendada meeskonna liikmete omavahelist kommunikatsiooni ja hoida positiivset , lootusrikast tööõhkkonda koos riskide maandamiseks vajaliku plaani B väljatöötamisega. 

  • Vajadusel lisada/kaasata täiendavaid eksperte, et tagada projektile etteantud küpsemiasja piiridesse jäämine.

  • Ahjusooja projekti valmimise järel  mitte unustada tänada osapooli, kellel suurem või väiksem  panus küpsetise valmimisel.

Igati õpetlik meeskonnatöö kogemus, nagu ütlesid mehed, kes ei nuta, igatahes.


Kes soovib rohkem teada sellest, miks meeskonnad mõnikord ei toimi ja leida väärikamaid retsepte olukorra parandamiseks, võiks lugeda Patrick Lencioni raamatut „5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi.“


Raamatu „5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi“ lugemissoovituse leiate siit


Comentarios


bottom of page