top of page

Thermory: Disaini Meistriklass aitab prioriteete defineerida

EASi poolt ellu kutsutud Disaini Meistriklassi (DMK) kevadine grupp on tänaseks teinud üle kolme kuu tublit tööd: läbi on viidud ettevõtte disainiaudit, selgeks on saadud klientide kaasamise vajadus, oleme murdnud barjääri ja ettevõtted on käinud klientide juures tagasisidet kogumas, oleme tutvustanud prototüüpimise vajalikkust, kuulnud inspireerivaid kogemuslugusid ja teinud mitmeid tunde disainijuhi ja ettevõtte vahelist koostööd. Mais ja juunis on osalejatel veel kaks prototüüpimise töötuba ning 18.juunil presenteeritaks žüriile toimivaid prototüüpe. Parim osaleja võidab 10 000-eurose auhinnavoucheri.


Küsisime Disaini Meistriklassis (DMK) osaleva ettevõtte ja nende disainijuhi käest mõned küsimused. Vastavad:

  1. Hannes Tarn, Thermory AS tootearendusspetsialist

  2. Katrin Reinaste-Parve, Thermory AS välitoodete müügidirektor

  3. Elisa Järvsalu, Thermory AS välitoodete turundusjuht

  4. Mihkel Masso, Thermory disainijuht EAS Disaini Meistriklassis


Milliseid uusi teadmisi olete DMKst saanud?


Elisa Järvsalu, Thermory: “Eelkõige just “küsi kliendilt” olulisus! Mitte eeldada, vaid julgelt uurida ning just koostöös oma sihtrühmadega katsetada, et parim lahendus saaks ilmavalguse, mis loob mõlemapoolset kasu nii tootjale kui ka potentsiaalsele kliendile. Kui programmi sisenesime algul üsna konkreetse tootearendusideega, siis kodutööde ja seminaride käigus jõudsime arusaamale, et võime luua juurde küll mitu uut põnevat toodet, kuid tegelikkuses on meil vaja asuda korrastama oma kliendile suunatust: teha asjad just kliendi jaoks lihtsamaks. Nii olemegi toote asemel loomas hoopis teenust: disainimas kliendisuhet.”


Katrin Reinaste-Parve, Thermory: “See on väga suur muutus, milleni oma Thermory DMK tiimis oleme jõudnud. Programmis osalemine annabki lisaks meile endile hea võimaluse viia tootearendus-müük-turundus vaatenurgad kokku ja leida see ühine sünergia kasvu potentsiaalseks suurendamiseks.”


Hannes Tarn, Thermory: “Lisaks üha suurema kliendifookuse juurutamisele on tootearendajana inspireeriv kuulda ka teiste ettevõtete kogemust, kellest viimatine oli just Cleveron: nende näited kiiretest majasisestest prototüüpimistest ning suurest tootearenduse fookusest muuhulgas ka tiimi struktuuris näitavad teed uutele võimalikele arengusuundadele ka meie tööstusharus.”  


Millise väärtuse annab ettevõttele disainijuht, kellega programmi jooksul pikemalt koostööd tehakse?


Hannes Tarn, Thermory: “Disainijuht loob väärtust tõstes visioonihorisonti, motiveerib kõrgema lennuga mõtlema ning aitab kaasa prioriteetide defineerimisele.”


Katrin Reinaste-Parve, Thermory: “Mihkel meie disainijuhina aitab mõelda tavapärasest „kastist“ välja; näha uusi võimalusi ning seda ikka ja jälle just ka kliendi vaatenurka arvestades. Müügis kui ka ettevõttes tervikuna on oluline teadvustada, et soovitud kasv ettevõttes saadakse ikka koostöös kliendiga.“


Disainijuht Mihkel Masso: “Loodan tuua uut mõtlemist ja uusi lähenemisi ning mitte ainult toote vaid kogu ettevõtte osas – kuidas probleemidele lähenetakse, neid analüüsitakse  ja nendele lahendusi otsitakse. Tootedisain on probleemidele lahenduste leidmise kunst ja seda mõttemudelit saab ka teistes valdkondades rakendada.”


Miks peaks üks ettevõte DMK läbima?


Elisa Järvsalu, Thermory: “Igal ettevõttel tekivad tegevusaastate käigus omad harjumused ja vaatenurgad, mis tuleks aga aeg-ajalt ka värske pilguga üle vaadata. Kogu ümbritsev keskkond muutub, meil on käes digiajastu ning sellest lähtuvalt muutuvad ka kliendi vajadused/harjumused. Disaini Meistriklass aitabki luua uut värsket fookust ning seada oma tegevused kasvusihi saavutamiseks just tegelikest kliendivajadustest lähtuvalt.” 


Millise väärtuse saab programmis osalev ettevõte disainiauditist?


Disainijuht Mihkel Masso: “Disainiaudit hindab  ettevõtte efektiivsust disainikasutuse vallas. Analüüsitakse tugevusi, nõrkusi, kasutamata võimalusi, meeskonna efektiivust  ja palju muud, et leida potentsiaalsed arengusuunad läbi disaini kaasamise. See annab võimalust ettevõtte tugevuse ja väärtuse kasvatamiseks.


Thermory ühines DMK’ga lootuses välja töötada uus tootedisainilahendus, tänaseks tegeleme hoopis tootekataloogi digitaliseerimise ja korrastamisega, töötame välja arhitektidele sobivaid tööriistu Thermory toodete suuremaks kaasamiseks juba projekteerimisel. Selline muudatus põhineski auditil, aga ennekõike ka kogu meeskonna avatusel probleemsete kohtade tuvastamisel ja paindlikkusel.” 


Disaini Meistriklassis arendab osalev ettevõte koos disainijuhiga uudset toodet või teenust. Igal ettevõttel on partneriks tipptasemel disainijuht (tutvu meie disainijuhtidega). Disainijuht on ettevõttega kogu meistriklassi vältel: ta viib läbi disainiauditi, nõustab ettevõtet töötubades ning aitab igati tootearendusprojektide elluviimisel (20h ulatuses).


!Sügisel alustab uus DMK grupp! Loe lisaks Disaini Meistriklassi kohta või kandideeri osalema!

Comments


bottom of page